– Sette inn vikarer? Ha'kke peiling

"Ha'kke peiling" var svaret Ole Richard Holm Olsen ga på flere av Dahlens spørsmål. - Dette er administrasjonens bord, sa han.

"Ha'kke peiling" var svaret Ole Richard Holm Olsen ga på flere av Dahlens spørsmål. - Dette er administrasjonens bord, sa han. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Etter 120 dagers venting fikk Fridtjof Dahlen (SV) fremme sin interpellasjon om skolesituasjonen i Halden i kommunestyret. "Ha'kke peiling!" var ett av svarene han fikk på sine spørsmål.

DEL

– Jeg er glad vi endelig fikk debatten, men er veldig skuffet at vi ikke fikk en debatt om viktige prinsipper.

TVHALDEN: Se opptak fra møtet her

– Vi fikk ingen svar om vikarbruk, læremidler aller at de svakeste ikke får spesialundervisning, sier Dahlen.

På bristepunktet

– Jeg synes vi alle må erkjenne at situasjonen i skolen er på bristepunktet, og at vi som politikere må se på muligheter og løsninger.

Ordføreren sa i debatten at Halden bruker mer pr. elev og mer i skolemateriell enn andre kommuner på samme størrelse.

– Da må det være et poeng å undersøke hvorfor situasjonen i Halden likevel er kritisk.Men vi får jo ingen svar, sier Dahlen.

Administrasjonens bord

Ordfører Thor Edquist mente at Dahlen faktisk hadde fått svar via media av kommunalsjefen, og at han selv ikke var den som måtte svare på Dahlens spørsmål.

Han fikk støtte av partifelle – og leder av hovedutvalg for undervisning – Roar Lund (H) som pekte på at flere av spørsmålene går på administrasjonen arbeids- og ansvarsområde.

– Det er vanskelig for oss politikere å gå inn i dette, sa Lund.

Sterke historier

– Hensikten med denne interpellasjonen er å belyse hvordan barna faktisk har det i hverdagen.

Vi har lenge uttalt bekymring for skolesektoren, og under folkemøtet tirsdag viste det seg at bekymringen er mer reell enn vi var klar over. Der fikk vi presentert flere sterke historier om konkrete situasjoner, sa Kirsti Brække Myrli (Ap).

– De vitner om en systemsvikt, for historiene er annerledes enn det jeg som folkevalgt får til politisk behandling. Fakta er jo en forutsetning for å kunne fatte riktige beslutninger, sa hun.

Underslår ikke bekymringene

– Vi underslår ikke de bekymringene vi hører. De er riktige. Men det er også historier om at barn gleder seg til å gå på skolen eller at vi bruker like mye pr. elev som andre kommuner. Bildet er mer balansert, og totalt sett har vi en god skole, sa Fredrik Holm (H).

Han mente Dahlens spørsmål heller ikke var prinsipielle, men handlet om rammefaktorer som er administrasjonens område.

– Skolens egne folk er best skikket til å ta seg av disse spørsmålene, ikke vi politikere, sa Holm.

– En selvfølge

– Nei, det er ikke vår jobb å legge oss bort i hvilke skolebøker elevene skal ha. Men der er vår jobb å sørge for at de har skolebøker, sa Arve Sigmundstad (Ap).

– For meg er det også en selvfølge at elevene skal ha vikar når læreren er syk, at vi skal gi tidlig innsats til de yngste elevene og at spesialundervisningen skal skjermes.

Hvorfor så vanskelig?

– Hvorfor er det så vanskelig å svare på spørsmålene? Er de vanskelig stilt, eller er svarene vonde? spurte Fridtjof Dahlen (SV).

– Kan det være så vanskelig å svare på om det skal settes inn vikar ved sykdom? la han til.

Ha'kke peiling!

– Skal det alltid settes inn vikarer ved sykdom? Ha'kke peiling!

– Hvor mange klasser skal slås sammen for å spare penger? Ha'kke peiling!

– Skal lærere pålegges å ha undervisning med doble klasser? Ha'kke peiling!

Slik besvarte Ole Richard Holm-Olsen (H) innlegget til Dahlen.

– Nei, spørsmålene dine er ikke smertelige. Det er bare ikke vår jobb å besvare dem, og jeg vet ikke om det alltid finnes et entydig svar på dem.

– Dahlen burde heller foreslå hvordan økte bevilgninger til sektoren skal løses og hvor pengene skal hentes, sa han.

Forstår situasjonen

Jeg ber opposisjonen anerkjenne at vi forstår situasjonen. Den er ikke slik vi ønsker, men vi kan ikke love mer penger. Jo, skole er viktig, men det er også sykehjem, sa Fredrik Holm (H).

– Vi kan selvsagt diskutere skolen, men da må det være ut fra innhold og målsetting, sa han.

Anerkjennelse

– Vi anerkjenner Holms og mange andres engasjement for skolen og at de er bekymret. Da er min invitasjon: la oss finne sammen og se hva vi kan gjør, sa Arve Sigmundstad (Ap).

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags