56 prosent sier ja til kommunesammenslåing

FOLKEMØTE: Et forholdsvis godt besøkt folkemøte i Brygge kultursal mandag kveld. Anslagsvis 100 personer møtte fram.

FOLKEMØTE: Et forholdsvis godt besøkt folkemøte i Brygge kultursal mandag kveld. Anslagsvis 100 personer møtte fram. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Over halvparten av haldenserne sier ja til sammenslåing med Aremark. Det ble kjent under folkemøtet i Brygga kultursal mandag kveld.

DEL

1000 haldensere, halvparten menn og halvparten kvinner, i forskjellig alder er spurt.

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelsen om kommunereformen er gjennomført i Halden i mai og juni i år.

Undersøkelsen er gjort av Opinion AS på oppdrag av Halden kommune. Opinion AS er et konsulentselskap som arbeider med markedsanalyse, meningsmålinger og forbrukertrender.

Slik svarte de 1000 haldenserne:

 • For:             56 prosent
 • Mot:            22 prosent
 • Ikke viktig:  8 prosent
 • Vet ikke:     14 prosent

LAGT FRAM: Olav Ulleren som er konsulet for rådmannen, la fram tallene.

LAGT FRAM: Olav Ulleren som er konsulet for rådmannen, la fram tallene. Foto:

Fra 16 år og oppover

Innbyggere fra 16 år og oppover er spurt, forholdsvis jevnt fordelt i alder.

Det er hentet inn noen flere svar i aldersgruppa 60 år og oppover (30 prosent), enn i de øvrige aldersgruppene, som er fra 16 til 29 år (23 prosent),30 til 44 år(22 prosent) og45 til 59 år(25 prosent).

Avstand til kommunale tjenester:

De 1.000 haldenserne er også spurt om hvor viktig avstanden til følgende kommunale tjenester er – fra en skala fra én til fem:

 • Kommunale tjenester                       73 prosent
 • Pleie- og omsorgstjenester              68 prosent
 • Skole- og fritidsordning                    64 prosent
 • Barnehage                                          56 prosent
 • Tekniske tjenester                             42 prosent
 • NAV                                                     41 prosent
 • Byggesaksbehandling                       37 prosent
 • Barnevernskontor                             32 prosent
 • Rådhusfunksjoner                             32 prosent
 • Kulturkontor                                      28 prosent
 • Nærings- og landbruksforvaltning 24 prosent

– Representativt

Olav Ulleren, tidligere Senterparti-politiker, ordfører og statssekretær har vært konsulent for rådmannen i Halden under den lokale utredningen av kommunereformen som ble presentert for dem som møtte fram på folkemøtet mandag kveld. Han har vært leid inn som konsulent av Kommunenes Sentralforbund (KS).

Utredningen er gjort av Halden alene – da Aremark ikke har ønsket å delta.

– Disse funnene fra undersøkelsen burde gi en god pekepinn på hva haldenserne mener, for mange er spurt. Svarene samsvarer for øvrig med svar som jeg har sett, fra andre steder i landet hvor lignende undersøkelser er gjort, sa Olav Ulleren til forsamlingen.

– Trodde enda flere skulle svare "ja"

Aremarks ordfører Geir Aarbu – som selv er en uttalt motstander av at Aremark skal slå seg sammen med Halden – var invitert til å delta på folkemøtet.

Han sa i en kommentar etter at tallene ble kjent:

– Jeg trodde faktisk at enda flere haldensere skulle si "ja" til sammenslåingen.

– Gir 15 millioner i årlig besparelse

Ordfører Thor Edquist (H) som ønsker aremarkingene varmt velkommen, understreker at rådmannen i Aremark har regnet ut at en sammenslåing kan gi 15 millioner kroner i innsparing hvert år. Penger som kan brukes til beste tjenester.

Samtidig vil en sammenslåing utløse 50 millioner kroner. 25 når sammenslåingen eventuelt vedtas – og 25 millioner når den er gjennomført.

Dette sa politikerne:

Jan Erik Andersen (Rødt):- Vi er motstandere av dette. Tror det blir økt avstand og at det er en bakenforliggende årsak til at dagens regnering ønsker større enheter: For å gi private aktører – velferdsprofitører – muligheter til å komme inn. Men – vi vil følge flertallet. Hvis folk ønsker å slå seg sammen, vil vi stemme for det.

Fridtjof Dahlen (SV): - Vi går ikke så langt som Rødt her, for vi mener at det er bra med samarbeid. Men, samtidig mener vi at det er en antidemokratiseringsreform – ikke en demokratiseringsreform som den selges inn som. Den vil føre til færre folkevalgte og lenger til makta for folk flest. En sammenslåing kan bare skie frivillig, slik vi ser det.

Arve Sigmunstad (Ap):- Vi har ikke konkludert ennå, men avventer en faktabasert sak fra rådmannen til politikerne. Akkurat nå synes jeg reformen virker som en kaosreform, for forutsetningene endrer seg hele tida. En eventuell sammenslåing må skje frivillig. I utgangspunktet er jeg her i kveld først og fremst for å høre hva folk i salen sier, i og med at det er et folkemøte.

Geir Helge Sandsmark (V): - Vi er positive til kommunereformen og selv kommer jeg høyst sannsynlig til å stemme for, men jeg understreker at Aremark sitter med det siste ordet! Selv synes jeg det er viktig at vi blir én kommune og at vi bør bruke tida fram til en eventuell sammenslåing for å bli enda bedre på samarbeid.

Anne-Kari Holm (Sp):- Vi i Senterpartiet mener at dette er en sentraliseringsreform, og vi er motstandere av den. Aremarkingene skal være hjertelig velkommen, men hva skjer med de kommunale tjenestene i bygda etter 15 år med sammenslåing? Selv om jeg er motstander av sammenslåing, vil jeg si at samtalene mellom de to kommunene våre har vært et gode. De kan føre til bedre samarbeid.

Dagfinn Stærk (KrF):- Jeg tror kommuner som Halden og Aremark må finne sammen for å kunne bestemme litt mer lokalt. Mange opplever at mer og mer bestemmes fjernt fra oss, og jeg tror en sammenslåing kan gi oss mer bestemmelse nær oss.

Fredrik Holm (H):- Vi i Høyre er veldig for sammenslåing. Jeg vil gjerne bli aremarking og jeg ønsker aremarkingene velkommen til Halden. Jeg tror at ikke bare Aremark, men også Halden har masse å tjene på en sammenslåing. Ikke minst tenker jeg at våre to kommuner sammen vil bli et tyngdepunkt innen landbruk og skogbruk, som vi begge er store på.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags