– Ledelsen har rapportert til meg at ansatte er blitt sykmeldte på grunn av arbeidsbelastningen, sier rådmann Eivind Hansen.

Måtte gripe inn

– Jeg grep øyeblikkelig fatt i saken og ønsket at bedriftshelsetjenesten skulle ta en grundig gjennomgang av arbeidsbelastningen og arbeidsmiljøet. Men dette ble stanset fordi de ansatte ved avdelingen ikke ønsket det.

– Jeg har også hatt et allmøte med avdelingen, sier Hansen.

Mangler folk

Det er stor mangel på folk ved avdelingen. Egentlig skal det være åtte ansatte til å behandle byggesøknader og publikums henvendelser. På grunn av sykmelding og andre forhold er det nå bare fire i arbeid.

– Vi har lyst ut stillinger og håper å få de besatt så raskt som mulig for å øke kapasiteten, sier rådmannen.

Nei til overtid

Det er til sammen åtte stillingshjemler i avdelingen, men nå er det bare halvparten på jobb.

I årets budsjett er det vedtatt at det ikke skal brukes overtid eller leies inn folk utenfra. Dermed har man ikke noe å spille på for å løse en akutt situasjon.

Også ledelsen sykmeldt

I tillegg til at ansatte er syke, er også lederen sykmeldt. Det samme er kommunalsjefen som sitter med det øverste ansvaret for avdelingen.

– Men det ble øyeblikkelig satt inn en midlertidig ledelse ved byggesaksavdelingen. Harald Nøding Østvik har ansvaret der nå, sier Hansen.

Full gjennomgang

– Det er nødvendig med en grundig gjennomgang i byggesaksavdelingen. Det gjelder både saksbehandlingen, arbeidsbelastning og ikke minst arbeidsmiljøet.

– Vi kan ikke ha en avdeling der ansatte blir syke på grunn av jobben, sier rådmann Eivind Hansen.

– Dette må vi komme til bunns i, sier han.

Vil ikke si noe

Selv om de ansatte ved avdelingen ikke ville ha hjelp av bedriftshelsetjenesten, har tillitsvalgte sendt en bekymringsmelding til rådmannen om arbeidsforholdene. Knut Nilsen i NITO og Maria Hanto, tillitsvalgt for juristene ber rådmannen ta tak i problemene.

– Vi ønsker ikke å si noe i denne saken. Vi har sendt vårt brev til rådmannen, så får han håndtere saken videre, sier Knut Nilsen i NITO.