Eldrerådet slakter kollektivtilbudet til Kalnes:– Nå må politikerne på banen

Under møtet til Halden eldreråd i går var det to saker som fikk enstemmig vedtak. Det ene handlet om kollektivtilbudet fra Halden til Kalnes.