Kommunen gir seg ikke med husleiekravet mot Klengstua AS

Halden kommune står på sitt. Det kreves at Klengstua AS tilbakebetaler 743.778 husleiekroner.