- Jeg synes det er veldig rart at Studentsamskipnaden overhodet ikke er interessert i å finne løsninger. Det er rett og slett pussig. De har jo også en studentmasse her i byen som kunne trenge et tilbud, sier Diesen.

Tom

Det er nå snart 6 år siden Studentsamskipnaden i Østfold la ned driften i gamle Halden Arbeidersamfund.

Det ble gjort noen spede forsøk på å igjen fylle den tradisjonsrike bygningen med liv og røre, men til ingen nytte. Monia Bergers Centrum scenehus kom og gikk i 2009 og 2010.

I praksis har den 2.500 kvadratmeterstore murbygningen hovedsakelig stått tom siden studentene forlot den.

Kald skulder

Våren 2012 gjorde en selvoppnevnt ressursgruppe bestående av Jan Henrik Diesen, Erlend Kristiansen, Halden Arkitektkontor, ordfører Thor Edquist, varaordfører Lena Karlsen, Bjørn Brevig, styreleder Berg Sparebank og artist Henning Kvitnes et framstøt ovenfor Studentsamskipnaden.

De ønsket et bredt samarbeid med påfølgende bydugnad for å stanse forfallet, men ble møtt med en iskald skulder.

Studentsamskipnaden ønsket ikke samarbeid, men et salg og prisen de krevde for det forfalne bygget var 6,5 millioner kroner.

- En skamplett

- For å få til drift i bygget må det brukes mange millioner kroner på oppgraderinger og vedlikehold og det blir dyrere og dyrere for hvert år. I lys av det er prisen, etter det jeg har fått høre fra dem som har peiling, helt hinsides. Bygningen har vært til salgs siden 2008, så det er vel på tide at også Studentsamskipnaden også innser det, sier Diesen.

Se den gamle Finn-annonsen her!

Bygningen ble for øvrig solgt til Studentsamskipnaden fra Arbeidersamfundet for 700.000 kroner i 1993.

- En gang var det mye liv her ved det gamle «Arbeidersamfunnet». I dag framstår det som en skamplett, skrev tidligere enhetsleder for kultur, Torkel Varfjell i en kronikk i Halden Arbeiderblad nylig.

- Vi må sikre oss

- Alle er enige om at Samfundet bør reddes, men ingenting skjer. Det er et paradoks, sier Jan Henrik Diesen.

Han håper nå at kommunen trår til og at Studentsamskipnaden er mer velvillig innstilt i denne runden.

- Vi må sikre oss bygget om ikke annet. Det er utopi å tro at Samfundet som kulturhus noen gang vil gå i pluss. Et kommunalt driftstilskudd er helt nødvendig og med bunnskrapt kommunekasse, så ser jeg at det ikke er realistisk. Men kjøp bygget om ikke annet, så skal kulturlivet trå til og forhåpentligvis kan vi få med det lokale næringslivet på en redningsaksjon.

- Vi må stoppe forfallet, tette vinduer og tak, sette på litt varme, så får heller driften utsettes til kommunen har råd, sier Diesen.

En kulturbastion

Det har hastet lenge. For hver dag som går blir redningsaksjonen dyrere og mer tidkrevende.

- Samfundet må fundamenteres som byens hus, en kulturbastion. Kjøp bygningen nå, og sørg for at den ikke detter sammen. Vi kan ikke vente lenger. Vi kan vente med driften, men ikke med kjøpet. Så kan vi rope hurra hvis kommunen har råd til å bruke noen millioner i 2020. Men venter vi med redningsaksjonen til da, så er det vel neppe noe igjen å redde, sier Diesen.

Vanskelig å få i snakk

Direktør i Studentsamskipnaden, Rita Hirsum Lystad,sier hun ikke har tid til å stille til intervju, heller ikke per telefon, men svarer på HAs henvendelser via epost.

Hun har følgende kommentar:

Styret i Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) har vedtatt salg av eiendommen. Henvendelsen fra kommunen om eventuelt samarbeid ble i sin tid vurdert og SiØ fant det ikke riktig å gå inn i dette grunnet for høy risiko, og styret mener fortsatt at salg av eiendommen er den beste løsningen.

Eiendommen er taksert på vanlig måte og dette ligger til grunn for et eventuelt salg. Denne informasjonen er tilgjengelig for en kjøper. Dersom kommunen er interessert i bygget ønsker SiØ et salg som går gjennom eiendomsmegler på ordinært vis.

I en slik sammenheng blir det selvfølgelig en forhandling om pris som vi på nåværende tidspunkt naturlig nok ikke kan gå inn på. Markedet for eiendommer fra SiØ kjøpte denne eiendommen har selvfølgelig endret seg, og takst på eiendommen gjenspeiler dette.

Vurderte forslaget seriøst

Kritikken til Diesen besvares slik:

Min kommentar er at henvendelsen fra denne ressursgruppen ble seriøst vurdert.

Dersom kommunen ønsker å kjøpe eiendommen er det positivt, og Studentsamkipnaden i Østfold vil selvfølgelig vurdere dette.

Andre kjøpere?

Direktør Rita Hirsum Lystad svarer ikke på om det har vært kjøpere på banen og eventuelt hvor mange.

Hun skriver at det har blitt gjort noe vedlikeholdsarbeider og at bygningen er under tilsyn, uten å gå noe nærmere inn på hva som har blitt gjort eller hva slags tilsyn det er snakk om.