Leder Jørn Gundersen-Fredriksen og sekretær Kai Hagali ønsker blant annet at politikerne ser på skolegrensene.

Bekymra foreldre tar kontakt

– I Halden har vi noen skoler som har flere elever enn det egentlig er kapasitet til, mens andre skoler har plass til flere elever. Prestebakke er det mest ekstreme eksempelet vi har på en skole der det er godt om plass. Hvorfor ser ikke politikerne aktivt på dette? Spør Kai Hagali i en artikkel på nettstedet kandusi.no.

Konsekvenser av nedskjæringene må belyses og det må tas grep. De mener det stilles mange spørsmål, men gis få svar, og de får mange henvendelser fra bekymra foreldre.

Flytting av skolegrenser er et tema de mener bør på agendaen. Det er tatt opp tidligere, men diskusjonen har foreløpig ikke endt opp i noe konkret. 

En levelig skolestruktur

– I Halden har vi noen skoler som har flere elever enn det egentlig er kapasitet til, mens andre skoler har plass til flere elever. Prestebakke er det mest ekstreme eksempelet. Det er politikernes ansvar å sørge for at vi har en levelig skolestruktur i Halden.

– Mener de at vi har det nå? Er den skolestrukturen vi har i dag den beste for en økonomisk bærekraftig Halden-skole? Spør de to gjennom kandusi.no.

– Vi holder ikke munn, Edquist

De er provosert av ordfører Thor Edquists utspill om "farlige krefter" som snakker skolen ned.

– Vi ønsker å være de "farlige kreftene" som utfordrer politikerne på innhold og struktur i Halden-skolen. Den dagen KFU Halden holder munn om forholdene og den reelle situasjonen, den kommer ikke, sier Hagali til kandusi.no.