Halden er i gang med den største nedbemanningsprosessen i Kommune-Norge, og i lederen til papirutgaven av Kommunal Rapport får kommunen skryt for sitt fokus på å gjøre alt etter boka.

- Lurt å trekke inn ekstern advokat

I lederen står det:

" Det kan se ut som rådmann Gudrun Grindaker i Halden gjør et lurt trekk, når hun tar med en ekstern advokat i gruppa som leder nedbemanningsprosessen – i tillegg til kommuneadvokaten. En prosess

hvor det må bli færre ansatte er vanskelig nok, om ikke kommuneledelsen i tillegg trår feil og går fram på gal måte – slik vi har sett ett eksempel på i Elverum tidligere i år."

I Elverum måtte kommunen nemlig trekke oppsigelsen av 12 ansatte etter at Arbeidsretten konkluderte med regelbrudd. De ansatte var ikke blitt tilbudt ledige stillinger i andre sektorer, slik arbeidsmiljøloven krever.

Halden kommune ønsker ikke å gå i den samme fella, og Gudrun Haabeth Grindakler har helt fra starten understreket viktigheten av en ryddig prosess.

Nytt møte neste uke

Rådmannen og prosjektgruppen som styrer nedbemanningsprosessen har hatt fem dialogmøter med lederne som snart skal omplassere et ukjent antall ansatte.

– Det er helt uvurderlig å ha direkte dialog, slik at alle lederne får samme informasjon og avklaringer, og at vi gjør ting likt, sier Grindaker til Kommunal Rapport.

Neste uke er det duket for et nytt dialogmøte, hvor rådmannen skal ha bestemt hvor mange som skal sies opp, og det skal ha blitt utarbeidet nye bemanningsplaner.

Deretter står drøftingsmøter for tur og utvelgelsen skal skje etter hovedkriteriene kompetanse og ansiennitet.

Det ble vedtatt i desember 2013 at mellom 80 og 100 årsverk skal fjernes. Siden den gang er 60 årsverk allerede fjernet på annet vis, men det er likevel ingen vei utenom oppsigelser i helse og omsorg, er fortsatt budskapet.

Les også: 870 ansatte under lupen

- Unødvendig med oppsigelser

Hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr på sin side mener det er unødvending og dermed ulovlig å si opp fast ansatte og har varslet rettsaker.

– Kommunen øker bruken av midlertidig ansatte i samme periode som den varsler oppsigelser av fast ansatte. Det er ikke ryddig,sier hun til Kommunal Rapport.

Grindaker avviser dette og sier vikarbruken er på et akseptabelt nivå, for å fylle opp for uforutsett fravær og ferie.

Prosessen er uansett inne i sluttfasen og etter planen skal oppsigelsesbrevene sendes ut 1. november og skal ha trådt i kraft innen 1. februar, skriver Kommunal Rapport.

Les også: Krever knallhard økonomistyring

- Kan andre lære av Halden?

Fagbladet skriver videre at flere andre kommuner nå må gjennom lignende prosesser om enn ikke i så stort omfang som Halden. Det gjelder blant andre ROBEK-kollega Tønsberg, Stavanger, Røros og Namsos.

I lederen understrekes at det er for tidlig å si om Halden lykkes med sin snuoperasjon :

"Men det ser i det minste ut til at prosessen foregår på en god måte. Kanskje andre kommuner endelig kan se til Halden for å lære? "

- Det er fantastisk hyggelig

Ordfører Thor Equist er veldig fornøyd med at arbeidet som gjøres i Halden blir lagt merke til utenfor kommunegrensen og helt inn i fagbladet Kommunal Rapport.

- Det synes jeg er fantastisk hyggelig, og jeg tror at Kommunal Rapport har rett i at det vil komme kommuner til Halden for å lære. Vi går igjennom noe nesten ingen andre kommuner har vært igjennom før, og det gjøres på en veldig ryddig måte.

- En nødvendig prosess - dessverre

Han tro flere vil komme etter:

- Vi ser at det er mange kommuner med skrøpelig økonomi, så flere vil nok måtte gå igjennom det samme som oss. En nødvendig prosess-dessverre. Men når vi først må igjennom det, så er det jo utrolig viktig at man gjør det på en ordentlig måte, sier Edquist.