Sykehuset åpner fristed for yngre mennesker

Fredag 23. august åpner Mathilderommet på Sykehuset Østfold Kalnes. Pasientrommet ligger i tilknytning til kreftavdelingen og er tilpasset yngre pasienter mellom 18 og 35 år med alvorlige tilstander og langvarige innleggelser.