Et folkerikt julemarked på Fredriksten festning

For nittende gang ble det arrangert julemarked på Fredriksten festning, og det har blitt en solid tradisjon med like solide besøkstall.