«Alle om bord på Nis­se­toget»

Nis­se­toget på sørsiden skul­le vise seg å være en po­pu­lær før­juls­ak­ti­vi­tet for både sto­re og små i Halden.