– Bål betyr fare. Dette er et varsel fra oss om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning, sier Jon Thorleif Buer som er leder i Idd Bondelag.

Bøndene protesterer mot en jordbruksmelding som de mener gir økt liberalisering og svekker landbruket. – Vi bønder brenner for et jordbruk fra nord til sør og vi ønsker et mangfold av gårder, sier Anders Gjerlaug – sekretær i Idd Bondelag.