Det er noe av konklusjonen i den forstudien som nå er laget for strekningen mellom Haug og Halden.

Ingen konklusjoner

Forstudien ble torsdag presentert for Halden kommune i et møte med Multiconsult og COWI, som står for planleggingen av denne strekningen.

Men ordfører Thor Edquist vil ikke gå inn på enkelthetene i studien.

– Det foreligger flere forslag til trasévalg, men forstudien er så fersk at oppdragsgiveren, Jernbaneverket, ikke har konkludert ennå, sier han.

Ny stasjon en nøtt

I planene for Inter City-utbyggingen på Østfoldbanen inngår også bygging av en ny stasjon i Halden.

Her viser forstudien at det ikke er helt uproblematisk.

– Det viser seg at grunnforholdene og krav til høyde for 100-års flom gjør det å bygge Halden stasjon mer utfordrende enn først antatt, sier Thor Edquist.

Informasjonsmøte

Ut over dette ønsker han ikke å si noe om hvilke konsekvenser de ulike traséforslagene vil kunne få for utbyggingen av Tyska eller for Mølen-området.

– Den konklusjonen må Jernbaneverket ta etter å ha studert forstudien nærmere, sier Edquist.

– For at ikke jeg skal sitte med informasjonen alene, og for at det politiske miljøet skal få korrekt informasjon, har jeg bedt Jernbaneverket komme og informere formannskapet før deres møte 18. februar. Formannskapet er som kjent overordnet planmyndighet i Halden, sier Edquist.

Jernbaneverket ønsket for øvrig at detaljreguleringen av Tyska måtte stilles i bero til traséspørsmålet var avklart.

Etter det HA forstår blir forstudien en del av det planprogrammet som skal innledes til sommeren. Innen den tid vil trolig også Jernbaneverket ha bestemt seg for hvilke løsninger de vil gå for.

Har fått utsettelse

Etter avtalen skulle Norske Helsehus ha betalt inn 23 millioner kroner til Halden Byutvikling innen utgangen av 2015 som første delbetaling for Tyska.

– Som følge av forstudien, er det gitt en utsettelse på seks måneder for denne innbetalingen, sier Edquist.