Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg var ingen nikkedukke for ordføreren

Artikkelen er over 8 år gammel

Lokalavisa framstiller meg som en nikkedukke uten integritet, sier tidligere rådmann i Halden

– Du har ikke fått varig vern fordi du er blitt leder i kommunen, konstaterer Eivind Hansen

Reagerer kraftig

Han var konstituert rådmann i Halden kommune fram til 1. februar i år.

Hansen reagerer kraftig på artikkelen i HA fredag der det hevdes at ordfører Thor Edquist har brukt rådmannen som redskap for å bli kvitt den gamle ledelsen i kommunen.

Les også: Hvorfor forsvant kommuneledelsen i Halden?

I samme sak kritiseres Hansen sterkt for håndteringen av flere personalsaker. Påstandene kommer fra kilder i rådhusmiljøet.

– Jeg vet ikke hvilke kilder HA måtte ha, men jeg antar at disse er vant til det gamle regimet, sier Eivind Hansen.

– Min oppgave

– Jeg har vært rådmann i 11 måneder, jeg tok avgjørelsene selv i samarbeid med mine medarbeidere og jeg sørget for at de politiske vedtakene som ble fattet, ble gjennomført. Det er rådmannens jobb.

– Rådmannens jobb er også å lede og sørge for at lederne i kommunen leverer varene, sier Hansen.

– Det er jeg alene som har håndtert avgangene til de forskjellige kommunalsjefene. Dette er saker ordføreren ikke var borte i.

Les hva ordføreren mener om artikkelen nederst i saken.

Ingen nikkedukke

– Det er bare vrøvl når det påstås at ordføreren brukte meg som sitt redskap for å få fjernet ledere i kommunen.

– Jeg er ingen nikkedukke verken for ordfører eller andre, understreker Eivind Hansen.

– Selvsagt har ordføreren vært hos meg mange ganger og diskutert saker.

– Det er helt vanlig at rådmann og den politiske ledelse diskuterer saker. Ordføreren er engasjert og har standpunkter i mange saker.

Ordføreren

– Han er også opptatt av at de enkelte sektorene leverer de resultatene de skal. Ikke minst gjelder det byggesak hvor han offentlig har gjort kjent hva han mener om effektiviteten der, sier Hansen

– Som rådmann mottar jeg selvsagt synspunkter, men det er jeg som tar avgjørelsene innenfor det ansvarsområdet en rådmann har. Ordføreren har ikke vært involvert i personalsaker, sier Eivind Hansen.

Les ansvarlig redaktørs leder lørdag 2. mars her: Revolusjonen på rådhuset

Krav til lederne

– Vi må stille krav til ledere også i kommunen. De må levere varene. Klarer de ikke jobben de er satt til å gjøre, må de omplasseres.

– I det private næringsliv må direktør etter direktør forlate jobbene sine fordi arbeidsgiver ikke er fornøyd med resultatene. Slik er det også i kommunen, sier han.

Ingen frykt

– Vi skal levere tjenester til kommunens innbyggere. Det er det organisasjonen skal være opptatt av. Det har førsteprioritet. Men jeg har inntrykk av at det tidligere ble tatt mest hensyn til de ansatte og at de ansatte tok mer hensyn til hverandre enn til publikum.

– Som arbeidsgiver må vi kreve resultater.

– Det hevdes at det er frykten som rår på rådhuset nå?

– Folk sier til meg: Dette har vært et godt år.

Stor omstilling

– Vi har gjennomført den største omstilling i Halden kommune på mange år. Det har vi klart takket være dyktige og motiverte medarbeidere.

– I perioden 2008 til og med 2011 steg kommunens kostnader med mellom åtte og 12 prosent i året.

– I fjor var kostnadsveksten 3,2 prosent til tross for en lønnsøkning på 5,9 prosent.

– I forhold til det forrige regimet har vi redusert kostnadsveksten med mellom 100 og 170 millioner kroner basert på et årsbudsjett på to milliarder kroner.

Kommunalsjefene

– Når det gjelder utskiftningen av kommunalsjefer i kommunen det siste året så er forholdet slik:

En fikk ny stilling utenfor kommunen, to kom til meg og sa at de ikke maktet oppgaven innenfor de rammer som ble gitt og en har fått avtale om en sluttpakke.

– I artikkelen påstås det at jeg ga kommunalsjef Gun Kleve et helt umulig budsjett og at hun derfor valgte å gå.

Da må de gå

– Til det er det å si at dersom du som ledere ikke klarer din oppgave innenfor de rammene arbeidsgiver setter, må du bare forlate stillingen.

– Også Åsmund Bråtekas sa klart ifra at han anså oppgaven som umulig innen for de budsjettrammene han hadde fått. Da fins det bare en løsning.

Normalt å skifte ut

– Utskifting av ledere i kommunene er helt normalt. Rådmann Evensen i Sarpsborg omplasserte 23 ledere i sin rådmannstid. Den nye rådmannen i Lillehammer erklærte nylig at det finnes tre typer ledere:

De som lykkes, de som mislykkes og de som har et potensial til å bli gode ledere.

– Det er ledere som lykkes og ledere med potensial vi vil ha.

– Slik er det i kommunen som det er i det private næringslivet, sier Eivind Hansen.

- Det verste jeg har lest

Ordfører Thor Edquist (H) er i harnisk over fredagens artikkel i HA.

Les også: Hvorfor forsvant kommuneledelsen i Halden?

– I hele 2012 hadde vi meget gode konstituerte kommunalsjefer. De sto på dag og natt for å få kommunen på rett kjøl.

Det sier ordfører Thor Edquist (H) i en kommentar til saken om alle lederne som har forlatt jobben sin i kommunen.

– Artikkelen var noe av det verste jeg har lest, sier ordføreren.

En god jobb

Edquist mener at Eivind Hansen gjorde en bra jobb ut ifra de forutsetningene han fikk.

– Rådmannen har vist handlekraft for å få en så god ledelse som mulig, mener ordføreren.

– Evaluering av egne ledere er en naturlig og viktig del av en rådmanns jobb.

– Eivind Hansen var kandidat til tittelen «Årets kommuneprofil». Det viser hvor stor respekt det står av jobben hans, sier Edquist.

En fornærmelse

– Da Hansen overtok som rådmann sto han foran en av de vanskeligste og mest utfordrende snuoperasjoner i Kommune-Norge, sier Edquist

– Jeg har aldri sagt at jeg ønsker en ny ledelse, men at posisjonen mente det var nødvendig å bytte rådmann. Det viste vi tydelig at vi mente da den forrige rådmannen fikk avskjed, sier han.

– Å bruke betegnelsen «rasering» av kommuneledelsen er en fornærmelse mot de som har gjort en imponerende innsats i kommunen, sier ordfører Thor Edquist.

Les ansvarlig redaktørs leder lørdag 2. mars her: Revolusjonen på rådhuset