Jakter på gamle eiketrær

Disse håper mange sier i fra om gamle og store eiketrær rundt i kommunen. Fra venstre: Jan Ingar Båtvik, biolog ved høgskolen, Vibeke Julsrud, fagkonsulent landbruk ved landbrukskontoret, Torbjøn Fosser, fagkonsulent skogbruk samme sted, Jørn Bøhmer Olsen som skal utføre feltarbeidet og miljøvernrådgiver i Halden kommune.  Harald Nøding Østvik. Foto: Kåre Rennestraum

Disse håper mange sier i fra om gamle og store eiketrær rundt i kommunen. Fra venstre: Jan Ingar Båtvik, biolog ved høgskolen, Vibeke Julsrud, fagkonsulent landbruk ved landbrukskontoret, Torbjøn Fosser, fagkonsulent skogbruk samme sted, Jørn Bøhmer Olsen som skal utføre feltarbeidet og miljøvernrådgiver i Halden kommune. Harald Nøding Østvik. Foto: Kåre Rennestraum

Artikkelen er over 7 år gammel

- Et eiketre bruker 500 år på å vokse og 500 år på å dø. Som tre betraktet er det helt unikt.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det sier biolog ved høgskolen i Østfold, Jan Ingar Båtvik i forkant av at store, gamle eiketrær i Halden nå skal registreres. Informasjonen gjøres tilgjengelig i en databank. Alle eiketrær som er blitt hule og alle eiketrær med en omkrets på minst to meter skal registreres.

Gamle eiketrær

Jørn Bøhmer Olsen skal foreta registreringen og han begynner i parkanlegget på Rød Herregård.

- Her er det nok 70 eiketrær som kommer inn under kategorien. Men vi vet at det er mange slike flotte eiketrær rundt i kommunen. Vi ber folk som vet om slike trær om å melde i fra til kommunens landbrukskontor.

- Forsiktig antatt tror jeg nok at det rundt i kommunen er 200 eiketrær som kommer inn under kriteriene, sier Jørn Bøhmer Olsen.

Vakker

- Eika er jo stolt, monumental og vakker i landskapet, sier biolog Jan Ingar Båtvik.

- Det suser litt av historie når du beskuer en eik som kan bli opp til 1.000 år gammel. Eika er biologisk svært viktig. I løpet av en eiks levetid, har flere hundre arter hatt sitt livsgrunnlag der. Mange av dem er i ferd med å bli utryddet og står på den såkalte rødlista, sier Båtvik.

Det er Direktoratet for Naturforvaltning som har satt i gang registrering av et mangfold av naturtyper. Halden kommune har fått oppdraget med og midler til registrering av eik.

Rødlista

Mange av de artene som er avhengige av eika er utrydningstruet. Det gjelder både sopp, lav og insekter. Dette fordi det stadig blir færre grove, gamle eiker som kan bli hule og dermed levested for disse spesialiserte og sjeldne artene.

105 rødslistede billearter lever i tilknytning til eik og om lag halvparten knyttet til hule eiker. Det samme gjelder 87 sopparter.

Mange trær

- Halden er forholdsvis rik på gamle eiketrær. Men noen er dessverre blitt felt, sier Vibeke Julsrud som er fagkonsulent på landbrukskontoret.

- Registreringen starter i parken på Rød hvor de fleste eiketrærne er over 300 år gamle. Parken ble anlagt på den tiden, sier Jørn Bøhmer Olsen.

- Men noen kan ha stått her allerede da parken ble anlagt og kan være opp mot fire hundre år gamle, sier han.

Alderen

- Det er for øvrig svært vanskelig å fastsette alderen på en gammel eik. Det nytter ikke å kjernebore for å telle årringer. Eika er hul. Da er det erfaring, treets utseende og plassering og andre historiske kilder som må brukes for å gi en antatt alder. Vi vet et eiketre kan bli 1.000 år gamle. Det eldste i Østfold er anslått til å være 900 år gammelt. Eika i Råde som alle som kjører E6 ser, er ca 800 år gammel, sier biolog Jan Ingar Båtvik.

- Eiketrær må for all del ikke felles. Selv en død eik er en viktig eik, sier han.

Nye eiketrær kan forresten dukke opp over alt. Det skyldes nøtteskrika. Den samler inn eikenøtter og plasserer dem rundt omkring for å ha et lager til vinteren. Men mange av dem blir aldri funnet igjen og spirer etter hvert og blir et nytt eiketre.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags