Ja til vindmøller

Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Østfold fylkesting ga i går sin støtte til en vindmøllepark i Vestfjella i Aremark

DEL

Vedtaket ble fattet med knappest mulig flertall. 18 stemte for og 17 stemte imot.

Fylkestingets vedtak er i samsvar med det fylkesutvalget har vedtatt tidligere. Men vedtaket er stikk i strid med fylkesrådmannens innstilling.

Den var negativ og rådmannen pekte på en rekke forhold som etter hans mening bør tilsi at det ikke blir gitt konsesjon til bygging.

I fylkestinget var det Sp,KrF, Frp og Høyre som sørget for flertallet. Vedtaket er fylkeskommunens uttalelse til konsesjonssøknaden som Norges vassdrags- og energidirektorat nå skal starte behandlingen av.

I samme møte vedtok tinget regional plan for vindkraft i Østfold. Og i den planen er Vestfjella utpekt som naturvernområde og ikke egnet som sted for vindmøllepark.

De to vedtakene står dermed i mot hverandre.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags