Nå har over 15 prosent av haldensere innvandrerbakgrunn

Andelen innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre fortsetter å stige i Halden.