– Planen er å starte opp igjen så tidlig som mulig i andre kvartal (fra april til og med juni, red.anm.). Vi vil søke Statens strålevern om godkjenning, sier Atle Valseth til Halden Arbeiderblad.

Oppdaterer systemene

Mandag 24. oktober i fjor ble det registret et utslipp av radioaktiv jod i forbindelse med håndteringen av et skadet testbrensel i reaktorhallen ved Haldenreaktoren. Siden har reaktoren vært stengt.

Reaktoren var på det tidspunktet stengt for vedlikehold i tråd med normale driftsrutiner.

Utslippet medførte ikke fare for verken IFEs ansatte eller for omgivelsene. Utslippene av radioaktivt jod til luft i forbindelse med hendelsen utgjør cirka 8 prosent av årlig utslippstillatelse, mens utslippet til vann utgjør cirka 15 prosent av årlig utslippstillatelse.

Forskningsdirektøren forteller til HA at IFE har satt i gang prosesser for å korrigerer og oppdatere systemene rundt reaktoren etter hendelsene i fjor høst.

Vi planlegger å sette eksperimenter inn i reaktoren før vi starter den opp. Videre korrigerer og utbedrer vi systemer etter erfaringene fra hendelsen. Samtidig er det en del generell vedlikehold som gjøres, sier Atle Valseth.

 

Permitteringene halvert

130 av IFEs om lag 600 ansatte i Norge fikk permitteringsvarsel i fjor høst. Dette antallet har nå sunket til 70.

I Halden fikk 70 personer permitteringsvarsel, mens 40 er permittert i dag. Til sammenligning var 51 av de Halden-ansatte permittert i starten av desember 2016.

– Vi er glade for at antallet synker. En av grunnene til at vi kan avslutte enkelte permitteringer, er nettopp behovet for vedlikehold og ny søknad om godkjenning av oppstart, sier Atle Valseth.

– Løsner i 2018

Når det gjelder virksomheten rundt reaktoren, blir 2017 et krevende år økonomisk for forskningsvirksomheten ved Haldenreaktoren – mye som følge av stansen.

2018 ser derimot bedre ut.

– Flere prosjekter er underveis, og forhandlingene er i sluttfasen, sier Atle Valseth.

Stiftelsen går bra

Forskningsdirektøren understreker overfor HA at selve Stiftelsen Institutt for Energiteknikk (IFE) – som favner all Ifes virksomhet – har en sunn økonomi.

– Stiftelsen er gjeldfri og går med overskudd i 2016, og IFE har budsjettert med overskudd også i 2017. Det viser at grepene vi gjorde i fjor var nødvendige, og vi ser at vi har klart å snu resultatene våre, sier Atle Valseth.