50 millioner ekstra til IFE over statsbudsjettet

IFE: Staten bevilger 50 millioner korner i en ekstraordinær bevilling til Haldenreaktoren i 2018. Foto: Stein Johnsen

IFE: Staten bevilger 50 millioner korner i en ekstraordinær bevilling til Haldenreaktoren i 2018. Foto: Stein Johnsen

Regjeringen foreslår et ekstraordinært statlig tilskudd i 2018 på 50 mill. kroner til IFEs drift av Haldenreaktoren.

DEL

Det skriver IFE selv i en pressemelding etter at statsbudsjettet ble lagt fram torsdag.

Ekstraordinært

Det går klart fram av statsbudsjettet at det nye tilskuddet på 50 millioner til Haldenreaktoren er ekstraordinært. Regjeringen understreker at tilskuddet gis i 2018 for å bidra til å opprettholde kritisk kompetanse om reaktoren for å ivareta det kommende oppryddingsarbeidet ved atomanleggene.

IFE er tilfreds med disse bevilgningene, men understreker at det likevel vil være store økonomiske utfordringer knyttet til den nukleære virksomheten i 2018.

«Dette er ikke bærekraftig over tid, og medfører risiko for at den ikke-nukleære forskningsvirksomheten utarmes.» Skriver IFE.

Ikke langsiktig

IFE har startet en prosess med OECD/NEA og sentrale medlemsland i Haldenprosjektet for å vurdere hvordan forskningsprosjektet kan videreføres på en måte som er økonomisk bærekraftig.

Ettersom regjeringen ikke signaliserer at den ønsker langsiktig finansiering av driften av Haldenreaktoren ut over 2018, vil IFE sammen med OECD/NEA og medlemslandene måtte vurdere hvilke vilkår som må ligge til grunn for å inngå avtale om videreføring av Haldenprosjektet for perioden 2018–2020.

Atomavfall

I statsbudsjettet legges det i tillegg opp til en bevilgning på 50 millioner kroner som skal brukes på nødvendige oppryddingsrelaterte aktiviteter, herunder å opprette et ordinært statlig forvaltningsorgan for trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, videre utredninger om behandling av ikkelagringsbestandig brukt brensel, trygg mellomlagring i Norge samt planlegging av framtidig nedbygging av reaktoranleggene, men også uforutsette tiltak om nødvendig.

– Vi opplever at staten ønsker tett samarbeid med IFE om veien videre, skriver IFE i pressemeldingen

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags