Statens strålevern ut mot usanne rykter om nedsmelting ved Haldenreaktoren

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens strålevern har sett seg nødt til å sende ut en pressemelding, hvor de dementerer rykter om at det foregår en nedsmelting ved Haldenreaktoren.

DEL

– Statens strålevern er kjent med at det for tiden verserer historier om at det er en pågående hendelse med nedsmelting ved Institutt for energiteknikk (IFE) sitt reaktoranlegg i Halden. Vi vil understreke at det ikke er tilfelle. Reaktoren i Halden har vært nedstengt siden 8. oktober 2016. Det var små utslipp fra anlegget i Halden i oktober/november i fjor, i forbindelse med håndtering av et skadet brenselselement. Disse utslippene ble det informert om til internasjonale kontaktpunkter, og de ble omtalt i mediene og på våre nettsider, heter det i pressemeldingen.

Videre heter det i pressemeldingen:

– De påviste funnene av radioaktivt jod flere steder i Europa, inkludert Norge, i januar og senere har ikke sammenheng med IFE sitt anlegg i Halden. Årsaken til disse funnene av radioaktivt jod er fortsatt ukjent. De målte verdiene er svært lave, og har ingen helse- eller miljømessige konsekvenser.

Aldri noen fare

AVKREFTER: Forskningsdirektør Atle Valseth ved IFE avkrefter at det foregår, eller noen gang har foregått en nedsmelting ved Haldenreaktoren

AVKREFTER: Forskningsdirektør Atle Valseth ved IFE avkrefter at det foregår, eller noen gang har foregått en nedsmelting ved Haldenreaktoren Foto:

Forskningsdirektør Atle Valseth ved IFE bekrefter det som står i pressemeldingen fra Statens strålevern.

– Det er helt korrekt det som står der. Det foregår ingen nedsmelting ved Haldenreaktoren, og det her heller aldri vært noen som helst fare for en nedsmelting. Hvor slike nyheter kan komme fra er ikke godt å si, sier han.

Han avviser også at det fortsatt foregår en lekkasje fra anlegget deres i Halden.

– Det stemmer jo ikke. Det skadde brenselet er kapslet inn og ligger trygt hos oss. Det utslippet vi hadde i fjor er stanset, sier han videre.

Spredt via nett

HA er kjent med at det i den senere tid har versert rykter på diverse nettsider om at Haldenreaktoren skal være under nedsmelting og at det fortsatt lekker radioaktiv jod. Her spekuleres det i om hendelsen ved reaktoren i fjor skal være årsaken til de påviste funnene av radioaktiv jod flere steder i Europa. Dette blir kategorisk avvist av Statens strålevern og forskningsdirektøren ved IFE.

Disse ryktene ser ut til ha sitt utspring fra en nettside den 5. mars, hvor det vises til en kommentar fra daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer. Bøhmer har imidlertid aldri selv brukt ordet nedsmelting om Haldenreaktoren.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags