Storaksjon, storkontroll, Oslofjorden, Moss, Jeløy, Kråkerøy, Fredrikstad, Hvaler, torsk, torskeforbud, teiner, ulovlige teiner. Politi, Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn, kystvakt.
Erlend Iversen Skarsholt

Storaksjon i Oslofjorden og Iddefjorden

Politiet, Fiskeridirektoratet og Statens Naturoppsyn hadde onsdag fellesaksjon på Oslofjorden ned til svenskegrensa og langt inn i Iddefjorden. I kikkerten hadde de ulovlige teiner, garn, torskefiskere og generell ferdsel på sjøen. Det ble opprettet en rekke straffesaker, og hele 120 teiner ble beslaglagt. – Vellykket aksjon, mener lederen.
Publisert