De siste ukene har en gruppe seniormedlemmer i Idd og Enningdalen Historielag deltatt på et datakurs som historielaget har arrangert i samarbeid med Prestebakke skole.

Tema for kurset har vært bruk av internett. Historielaget legger ut mye informasjon på nettet, men etter som det er en del av medlemmene som ikke føler seg trygge med å bruke data, er det mange som ikke får tilgang på det historielaget ønsker å formidle.

Styret i Idd og Enningdalen historielag bestemte derfor at det kunne være forsøket verdt å invitere til et internettkurs. Vi henvendte oss derfor til Prestebakke skole og ble møtt med stor velvilje og kompetanse. Skolen stilte både datamaskiner og undervisningslokale til disposisjon.

Det morsomste med hele kurset var likevel at lærer Kristin Synnøve Jensen lot sin femteklasse hjelpe til på en kursdag. Kursdeltagerne skulle nemlig lære å bruke e-post, og da var det gunstig å ha noen å sende til.

– Elevene fikk prøve seg som lærere, og forklarte nøye og tålmodig for konsentrerte kandidater hvordan dette skulle gjøres, skriver historielaget til HA.

Vil du sende tekst og bilder til HA? Klikk her!