Knitringen og varmen fra trær som brenner, som lyden og lukten av et stort bål, preger skogen i brannens fremste linje. En mann med en stor kvist kommer gående ut av røyken med hånden for munnen. Det er Ole Anker Rasch, beboer og en av grunneierne i området. Han er blant de frivillige.

- Må stoppes her
- Det er om å gjøre å stoppe brannen før den kommer over fjellet. Slipper den over, vil den begynne å gå i tretoppene, og da blir det fælt her. Det må bare unngås, sier Ole Anker Rasch og jobber videre med kvisten sin. Etter hvert får han låne bedre redskap av mannskapet fra brannvesenet. Denne brannen skal ikke få spre seg uten kamp, det er sikkert.
- Før i tiden, da jernbanen fyrte med kull, brant det minst en gang i året. Den gang gikk vi manngard med bøtter. Nå er det heldigvis bedre utstyr, men jeg gleder meg til brannvesenet har fått vannslangene helt hit opp. Først da har vi skikkelig middel mot ilden, sier Ole Anker Rasch og jobber videre. Før han forsvinner inn i røyken igjen, rekker han å fortelle at han tror brannen har startet ved Revodden nede ved sjøen.
Rett ved siden av ham er brannkonstabel Jan Olav Jensen. Ansiktet er sort av sot, for han er i ferd med å slå livet ut av flammer som har sneket seg over fjellet. Munnbindet hjelper ham å slippe å puste inn partiklene fra røyken. Røyken kan være ganske skummel.

Bratt og ulent
Skogen nedenfor er badet i røyk, men det er ikke her slaget står. Kampen dreier seg om å hindre flammene fra å spre seg videre. Brannen startet ved sjøen ved jernbanetunnelene, og nå er den i ferd med å spre seg videre oppover mot bedriften Fresenius Kabi Norge AS på Remmen.
Her har lokale bønder med motorsag, og ansatte ved bedriften, satt i gang med å rydde en branngate i skogen. Denne er 200 meter lang og 20 meter bred. I etterkant får blant andre Stein Heen, gårdbruker og ansatt ved Fresenius Kabi Norge AS, høre fra brannhelikopteret at branngaten nok ville ha stoppet brannen - om den hadde spredd seg helt hit.
I dette området har noen av beboerne på egen initiativ evakuert barna sine. Om de ikke er direkte redde for ilden, så er ikke røyken bra å puste inn.
To og en halv time etter at alarmen gikk, er vannledningene også kommet fram til den mest utilgjengelige delen av skogen. En av Jan Olav Jensens kolleger kommer bokstavelig talt løpende opp den bratte skråningen med en to toms slange. Svetten driver fra pannen. Han snur og løper tilbake igjen for å hente flere slanger.
Så - nøyaktig klokka 18.11 - fosser brakkvannet fra pumpene nede ved Iddefjorden ut gjennom slangene på toppen av fjellet ved jordene til Sorgenfri. Nå kommer ikke flammene forbi, ikke her i hvert fall.

Ny skogbrann bryter ut
- For en herlig lyd! Utbryter Vidar Thoresen i Norske Skogs brannvern. Lyden han sikter til er vannspruten fra brannslangen.
Akkurat da mannskapene begynner å få overtaket på denne kanten av brannen, kommer meldingen: <i>«Det er brutt ut en ny skogbrann langs riksvei 22 i retning Bakke. En del av mannskapet må dit omgående».</i>
<i></i>Brannvesenet forsøkte tidlig å få assistanse fra brannhelikopteret, men dette er opptatt med en skogbrann i Drammen-distriktet. Brannvesenet fikk imidlertid hjelp fra Forsvaret, som sendte to Bell helikoptre fra Rygge. Det ene av disse ble ved 18.30-tiden dirigert til området ved Bakke.
Dette er en mindre brann, men også her brenner det i en skråning. Det gjør at den kan spre seg raskt. Beboere i området gjør imidlertid en veldig fin jobb med pulverapparat og våte sekker for å holde brannen i sjakk til brannvesenet kommer. Klokka 21.30 søndag kveld er mannskapet tilbake fra Bakke. Da er brannen slokket helt.
I mellomtiden har de også fått kontroll over brannen i Sorgenfri-området.

Skogbrann nummer tre:
Men så går alarmen igjen - for tredje gang på samme ettermiddag.
Ved 22-tiden meldes det om brann ved Unnebergstranda på Isebakke, lenger ut mot Svinesund. Mannskap fra brannvesenet rykker ut for å finne et område på om lag 100 kvadratmeter i brann. Det dreier seg for det meste om kratt og lyng, og brannvesenet får forholdsvis raskt kontroll med skogbrann nummer tre.