Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor forsvant kommuneledelsen i Halden?

Artikkelen er over 8 år gammel

En rådmann har fått sparken og fire kommunalsjefer har forsvunnet i løpet av ett år.

Hva er det som ligger bak denne raseringen av kommunens ledelse?

- Edquist styrer

Flere kilder i kommunens administrative miljø gir klart uttrykk for at ordfører Thor Edquist sto bak og styrte rådmann Eivind Hansen som igjen utførte jobben med å bli kvitt ledere som det nye flertallet ikke ville ha lenger.

Ordfører Edquist har selv ved flere anledninger sagt at han ønsker seg en helt ny ledelse. Og det får han.

- Politisk utrensking

Nye kommunalsjefer skal snart ansettes og ny rådmann er på plass.

For 14 dager siden forsvant den nest siste som sto på ordførerens liste: Kommunalsjef Lars Th. Larsen ble mer eller mindre tvunget til å bli pensjonist.

Da er det enhetsleder Asbjørn Montelius som står igjen. Han får snart sin oppsigelse – signert rådmannen, men styrt av Edquist.

- Dette er en politisk styrt utrenskning, sier en sentral kilde.

- Folk er redde

– Det er etablert en fryktkultur i kommunen. Folk tør ikke ta avgjørelser fordi de er redde for å gjøre feil og få sparken, sier en annen.

– Hadde jeg fortalt alt det jeg vet har foregått på rådhuset ville folk trodd jeg led av paranoia, sier en tredje.

– Uten kunnskap raserer den politiske ledelsen en hel administrasjon fordi den ønsker å bli kvitt den gamle ukulturen. Men ukulturen er større enn noen gang. Ordføreren styrer rådmannen selv om de begge sier at det ikke er sant, sier en kilde.

Tør ikke stå fram

Av naturlige årsaker tør ingen av HAs kilder stå åpent fram.

De frykter en gjengjeldelse og at det vil være ødeleggende for deres eventuelle videre karriere i kommunen.

La oss ta sakene en for en:

Marie Axelsen

Marie Axelsen forlot sin stilling som kommunalsjef for undervisning og oppvekst i mars i fjor for å gå over i en ny stilling i Undervisningsdirektoratet.

Hennes avgang hefter det minst usikkerhet ved. Hun gikk fordi hun fikk en ny jobb.

Men hun var nok ikke helt komfortabel med at ordfører Edquist spurte henne om hun kunne fungere som rådmann i en tid fordi Egil Pedersen skulle sparkes. Det skjedde lenge før Pedersen visste at han ville bli sagt opp.

Per Egil Pedersen

Det er ikke unaturlig at en ny politisk ledelse også ønsker seg en ny toppleder i administrasjonen. Rådmann Per Egil Pedersen fikk sparken av kommunestyret 1. mars.

Les også: - Var nødvendig å bytte ut rådmannen

Det ble fra ordførerens side aldri gitt noen begrunnelse for hvorfor Pedersen ikke kunne brukes lenger.

Det ble stort sett bare vist til den økonomiske situasjon. Den var ikke god, men Pedersen hadde advart politikerne i en årrekke.

Han fikk en retrettstilling som leder av Halden Byutvikling og tar snart over som ny rådmann i Skiptvet.

Tilfellet Bråtekas

Åsmund Bråtekas som var kommunalsjef for teknisk, ba seg fritatt fra jobben. Han fikk en annen stilling i kommunen etter avtale med rådmannen.

Bråtekas hadde i lengre tid varslet både politikere og rådmann om at budsjettrammene som var gitt for avdelingen, var helt uakseptable.

– Vi kan ikke levere helt grunnleggende tjenester. Det er umulig for meg å ta ansvaret videre, sa Bråtekas og gikk.

I løpet av året viste det seg at teknisk måtte bruke mye mer enn bevilget – et underskudd som kommunalsjef Lars Th. Larsen senere måtte stå til ansvar for.

I tilfellet Bråtekas gjorde politikerne jobben hans umulig ved å bevilge for lite.

Tilfellet Kleve

I tilfellet Gun Kleve er forholdet omtrent det samme.

Som kommunalsjef for helse og omsorg hadde hun i lengre tid vært med på bygge opp stadig bedre tjenester.

Høsten i fjor ga rådmannen henne en budsjettramme på 580 millioner kroner.

Gun Kleve sa ifra at en slik budsjettramme var altfor lav og ville føre til nedleggelse av viktige tjenester.

– Det ville jeg ikke være med på, og derfor forlot jeg stillingen, sa hun.

Nok for deg, men ikke for meg

Senere på høsten la rådmannen fram sitt budsjettforslag. Da var ramma for helse og omsorg plutselig satt til 630 millioner kroner. Det mente rådmannen var nødvendig for å drive tjenestene.

Bare måneder før var det ikke rom for mer enn 580 millioner.

På nytt: Altfor lave budsjettrammer får kommunalsjefer til å gå.

Tilfellet Larsen

Etter at Bråtekas hadde forlatt jobben, gikk rådmannen til Lars Th. Larsen som var kommunalsjef for personal,økonomi og utvikling.

Rådmannen ba Larsen ta over jobben etter Bråtekas. Larsen sa ja, siden det bare skulle være midlertidig.

Men samtidig la rådmannen Larsens egen kommunalavdeling direkte under seg. Nå skulle det ikke lenger være kommunalsjef der.

Som det framgikk klart av Eivind Hansens uttalelser i Halden Arbeiderblad i går, kom han og Larsen ganske snart i konflikt – særlig på grunn av byggesaksavdelingen.

Hett på rådhuset

Hansen mente at Larsen ikke fungerte særlig godt i den nye jobben.

Dessuten stilte den politiske ledelsen spørsmål ved Larsen siden han tidligere har vært personalsjef på Saugbrugs der både Svein Olaussen og Per Kristian Dahl har vært ansatt.

Det gikk så hett for seg at Larsen så seg nødt til å sende et formelt varsel til ordføreren om rådmannens oppførsel.

«Han opererer trolig sammen med enkelte andre i ulike roller» skrev Larsen i sin varsling.

Det er rimelig klart at Larsen her viser til ordføreren og den øvrige politiske ledelsen.

Sparket eller tvunget

Det er uvisst for HA om Larsen sa opp selv, ble bedt om å si opp eller faktisk fikk en oppsigelse. Men hans avgang er uansett et resultat at det som skjedde mellom han og rådmann Hansen. Den kampen vant Hansen. Larsen gikk.

På veien mot en tilværelse som AFP-pensjonist fikk han med seg en sluttpakke.

Det er logisk å tenke at en arbeidsgiver ikke gir en sluttpakke verdt nærmere en million kroner til en ansatt det er grunn til å si opp.

Rådmannen hadde tydeligvis ikke god nok oppsigelsesgrunn. Men presset mot Larsen ble så stort at han valgte å kaste inn håndkleet.

Bare Montelius igjen

Da er det bare en igjen på lista: Enhetsleder Asbjørn Montelius.

Montelius lar seg ikke presse ut, så her måtte det kraftigere lut til: Oppsigelse.

Det er avholdt drøftelsesmøte og kommunen har varslet at det snart kommer et rekommandert brev til Montelius.

Les også: Kommunen vil si opp Asbjørn Montelius

Sjokkert

– Folk vil bli sjokkerte dersom de får vite om hva som egentlig har skjedd i alle disse sakene, sier en kilde.

Les også: – Sviktet av både ordfører og rådmann

Les også: – Kommuneansatte blir syke av presset

Det blir nok ikke avslørt før oppsigelsen av Montelius havner i arbeidsretten.

Men også i slike situasjoner finnes det løsninger. En løsning ikke ulik den som Lars Th. Larsen ble utsatt for.

Svaret kommer om ikke så lenge.