Fylkesmannen godtar ikke 200 meter vei på denne øya

Politikerne har ønsket å sette punktum for striden om en veistump på 200 meter på Søndre Sandøy. Nå ligger det an til at løsningen blir skrinlagt etter at Fylkesmannen har overkjørt det politiske flertallet i Hvaler kommune.