Halden får låne 270 millioner

Godtatt: Rådmann Gudrun H. Grindaker slipper ny runde i år.

Godtatt: Rådmann Gudrun H. Grindaker slipper ny runde i år.

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesmannen i Østfold ser ingen grunn til at Halden kommunes budsjett for 2015 ikke skal bli godkjent.

DEL

Kommunestyret gjorde sitt budsjettvedtak 18. desember i fjor, og Fylkesmannen har kommet til at det ikke er forhold som tilsier at dette vedtaket må oppheves.

Det er motsatt konklusjon fra i fjor, da det vedtatte budsjettet ble underkjent og måtte gjennom ny behandling i mai.
 

Får låne 270 millioner

– Vi har godkjent vedtak om opptak av startlån på 60 000 000 kroner i Husbanken, og vedtak om opptak av lån til investeringsformål med 210 000 000 kroner, skriver Fylkesmannen i sin orientering.

Den største posten på investeringsbudsjettet for 2015 er investeringer i vann, avløp og en utvidelse av renseanlegget på Refne. I tillegg dekker det blant annet:

  • Forprosjekt for Idd skole (500.000), demenssenter på Bergheim (4,5 mill.) og forprosjekt for nedtrapping av Karrestad eldresenter (500.000).
  • Oppgradering av Makø (5 mill.), som skal benyttes som leirskole for byens skolebarn.
  • Ny brannbil (4 mill.), ny spylebil (3,5 mill.) og ny hjulgraver (1,3 mill.).
  • Utbedringer på Båstaland dagsenter (2 mill.)
  • Rømningsveier på Konservativen (1,3 mill.)
  • 200.000 til to nye parkeringsautomater

BAKGRUNN: Hele budsjetter for 2015 kan du lese her

Robek-lista

Halden kommune er underlagt betinget kontroll og godkjenning, noe som skyldes at kommunens regnskapet for 2011 viste et regnskapsmessig underskudd og man vedtok å dekke dette ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet ble framlagt.

Kommuner som blir underlagt betinget kontroll blir registrert i det sentrale Robek-registeret. Halden kommune vil være underlagt betinget kontroll og bli stående i dette registret til kommunestyret har vedtatt et årsregnskap der det regnskapsmessige underskuddet fra 2011 er dekt inn fullt ut. 

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags