(Fredriksstad Blad)

– De nye reglene var ventet, men når de kommer bare 14 dager før hummerfisket starter blir det hektisk, sier daglig leder på Fjordfisk i Utgårdskilen, Kurt Allan Hansen, som for øvrig varmer opp til hummerfiske med rypejakt i Setesdalen.

Denne uka kom nemlig Fiskeridirektoratet med flere nye regler for hummerfisket. Målet er å bevare og bygge opp bestanden på den truede krepsdyret.

Det var NRK Østfold som først omtalte saken.

Den viktigste regelendringen er at alle hummerfiskere, både hobby- og yrkesfiskere, nå må registrere seg på nett før de kan kaste tenene i sjøen. Ved registrering får alle et unikt deltagernummer, som alle teinene skal merkes med.

– Bare tida og veien

Men det er dette som gjør at hummerfiskerne nå kan få dårlig tid.

– Ønsket fra myndighetene er jo at fisket skal bli mer lukket og regulert. Sånn sett er registreringen positiv. Men det er bare to uker til hummerfisket starter, og slik jeg forstår det skal fiskerne få tilsendt et registreringsnummer og merkeutstyr. Da er det bare tida og veien før fisket er i gang, og jeg er jaggu ikke sikker på hvordan vi skal rekke det, sier Hansen.

 

Fiskeridirektoratet skiver på sine nettsider at de om kort tid vil gjøre klart for registrering via elektronisk skjema, men akkurat når dette er på plass står det ingenting om.

De store må tilbake i sjøen

En annen viktig regelendring er at det nå også innføres maksimalmål. Minstemålet i hele landet er på 25 centimeter, men nå kommer også maksimalmål på 32 centimeter langs Skagerrakkysten.

– Det er veldig positivt for bestanden. Vi vet at store hummer er veldig reproduktive, og at de sammen med rognhummer nå skal kastes ut igjen er bra. Det tror jeg de aller fleste har forståelse for, sier Hansen.

 

På den rent positive siden sier lovverket nå at man også kan sette, dra og røkte teiner på søndager. Det er fortsatt forbudt å fiske hummer fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.

– Åpning for fiske på søndag er en god regel. Jeg har aldri helt skjønt hvorfor det ikke skal være lov. Spesielt for hobbyfiskere, som ofte ikke kan dra ut annet enn i helga, er det bra. Det blir jo mørkt tidlig på høsten, og da er søndagen en fin dag, forklarer han.

Flere regler i 2018

Fra 1. oktober i år må også hummerfiskerne passe på å røkte tenene en gang i uka – altså kontrollere dem. Da mener Allan at søndagen kommer spesielt godt med. I tillegg må man fra i år rapportere om hummer som oppbevares i sjøen i desember.

– Regelendringene innebærer mer jobb for spesielt hobbyfiskerne, men jeg tror det i sum er svært positivt. Det viktige nå er at man også driver kontroll av tenene, slik at systemet fungerer.

Fiskeridirektoratet varsler at det fra 2018 vil komme flere regelendringer. Blant annet blir det påbudt med nedbrytbar bomullstråd i hummerteinene, slik at de råtner og hummeren kommer seg ut om fiskerne mister tenene.