Mannen hadde skreket uttalelsen gjentatte ganger i påhør av flere på torget. 

Måtte straffes

Nå har mannen fått straff for diskriminerende og hatefull ytring.

Høyesterett mener at utsagnet må forstås som en grov nedvurdering av fornærmede ut fra hans hudfarge. At ytringen ble framsatt i en krangel, kunne ikke gjøre den straffri.

Høyesterett fant at handlingen lå i det nedre sjikt av anvendelsesområdet for straffebudet.

Dømt i Halden tingrett

Mannen ble dømt i Halden tingrett i desember 2016. Han fikk ett år og seks måneder i fengsel. Da som en fellesstraff med to tidligere dommer.

Han anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten endret straffeutmålingen slik at ti måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Dommen derfra ble anket videre til Høyesterett. Høyesterett har forkastet anken.

Krangel natt til 15. august 2015

Det var klokka 02.24 lørdag 15. august 2015 at 24-åringen dyttet mannen fra Somalia og kastet en bakt potet i hodet hans. I påhør av andre skrek han til den fornærmede for «Jævla neger». «Jeg skal pule mora di».

Fornærmede skal også ha slengt bemerkninger til 24-åringen. Disse var ifølge en politimann på stedet ikke rasistiske.

For å nedverdige

Ytringene er å anse som sjikane. Målet har vært å nedverdige den fornærmede. Høyesterett mener en mørkhudet innvandrer bør være strafferettslig vernet også i en situasjon hvor han er ute på byen.

24-åringen mener uttrykket ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge.