Over sju millioner kroner skal brukes for å trafikksikre to kilometer vei

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunen har avsatt midler til å starte planleggingen av gang- og sykkelvei eller fortau langs Hovsveien.