Truls Breda har med interesse lest sin lokalavis og fått med seg at kun en av seks prester i Halden sier ja til å vie homofile, slik Kirkemøtet vedtok. Tre reserverer seg. To svarer ikke på spørsmålet og en nekter å uttale seg.

Klar holdning

– Jeg gleder meg over Kirkemøtets vedtak, og som ordinert prest har jeg fortsatt rett til å vie, selv om jeg ikke har fast stilling i Den norske kirke. Da er det to lokale prester som også vil vie likekjønnede par, sier Truls Breda.

Han ser en klar linje mellom det som skjer i homofilidebatten rundt vielser nå og helt tilbake til da kvinner kjempet om stemmerett.

– Det ble sett på som naturstridig, sier Breda og mener hver gang utsatte grupper kjemper om rettigheter angripes de med ovenfra og ned sitater istedenfor sitater som bygger opp et menneske. Det blir sett på som unaturlig og imot Bibelen.

– Det samme skjedde med kvinnelige prester, sier Breda.

For mange år siden

– Jeg forandret syn på homofile for mange år siden, fortsetter han.

– Din sønn Sindre sto for noen år tilbake offentlig fram som bifil. Har det vært med på å forme ditt syn?

– Nei. Men jeg har møtt en del mennesker, og den som fikk meg til å endre syn var Caroline Rolstad. Hun stilte meg stadig pågående spørsmål. Så det har vært en utvikling, sier Breda og fortsetter:

– Jeg har et åpent syn på hvordan vi skal forstå evangeliet inn i en ny tid.

Opptatt av innhold

– Og så må vi huske på at det er ikke 90 prosent av befolkningen som dette gjelder. Det er ikke mange. Vi skal være mer opptatt av innholdet og at alle uansett kjønn lever godt sammen og er snille med hverandre, sier han.