Og det funker. Spør bare elektriker Ove Rønneberg (56) fra Riis Elektro.

– Uvant

Han begynte i bransjen for 40 år siden og har vært gjennom en rivende utvikling innen faget. Nå har han blitt bestevenn med iPaden og slipper å bære rundt på en haug med papirer for å få gjort jobben sin.

– Da jeg kom hit og ikke fikk et papir, var jeg ikke helt enig i førsten. Men det fungerte jo. Det har sine feil og mangler, men det blir bedre og bedre. Du er oppdatert hele tida og slipper å drasse rundt på alt papiret, sier Ove Rønneberg og forteller at firmaet han jobber i, Riis Elektro her i Halden, ligger langt framme digitalt.

– Før dette hadde jeg erfaring med iPad, da vi i firmaet bruker den blant annet til å føre timelister, registrere ordrer og bestille materiell, uttrykker 56-åringen.

– Jeg stiller meg veldig positiv til dette, sier Rønneberg om de digitale løsningene på byggeplassen her på Remmen.

– Du er tydeligvis ikke redd for utfordringer og nye måter å jobbe på?

– Nei. Skal du være med her må du henge med, svarer en klinkende klar elektriker.

 

Papirløst byggeprosjekt

Statsbygg er i ferd med å ferdigstille den nye kontorfløya, som er bygd på en ny etasje på c-fløya. Altså over den gamle lærerutdanningen på Remmen. Det dreier seg om 1.000 kvadratmeter i hovedetasjen med 50 kontorplasser pluss teknisk mellometasje og kryprom. Det overleveres 15. november.

Veidekke er entreprenør for bygget, og alle håndverkere har benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de bygger istedenfor tegninger.

De driver et pionerarbeid. Som det vil bli mer av framover. Det mener driftssjef og assisterende prosjektleder Jan Robby Nilsen hos Statsbygg, Veidekkes anleggsleder Tone Melby Bråten og Veidekkes driftsleder Marius Aamodt, som HA møter på byggeplassen.

De tre kommer fra henholdsvis Halden, Spydeberg og Sarpsborg.

 

Alt digitaliseres

Når det gjelder store byggeprosjekter i framtida, så tror Nilsen at det ikke vil finnes noe papir på byggeplassene om fem år. Digitaliseringen har kommet for å bli.

– Skal du henge med i svingen, må du digitalisere.

Har hatt utfordringer

– Det var utfordringer i starten. Vi manglet underlag på gamle tegninger, vi måtte forsterke og jobbe oss ned til fjell enkelte steder, sier assisterende prosjektleder Jan Robby Nilsen og forteller am en stålkonstruksjon som er bygd over første etasje med mange tonns kranløftinger. HMS-arbeidet står sentralt, og Nilsen forteller de har vært beinharde på at ingen skal bevege seg under løfteradiusen på løftekrana.

De tre forteller at skolen har vært i full drift hele tiden.

Ingen arbeidsuhell

– Vi har ikke hatt noen arbeidsuhell så langt, sier Jan Robby Nilsen hos Statsbygg, Veidekkes anleggsleder Tone Melby Bråten og Veidekkes driftsleder Marius Aamodt.

På det meste har 40–50 håndverkere vært i sving på anleggsområdet.

– Vi monterte hele stålkonstruksjonen og lettak under eksamensperioden. Det gikk uten klager. Vi testet ut med lydprøver før eksamen, forteller de.

 

Sparer tid

Lurer du på gevinsten med dette digitale prosjektet?

– En enklere måte å jobbe på som gjør at det blir mer kvalitetssikret. Tidsbesparelse. Men vi er ikke der ennå at vi kan si vi har spart to millioner kroner. Dette er et pilotprosjekt, svarer de.

Og metoden de jobber etter her på Remmen nå er tatt videre til byggingen av ny trafikkstasjon på Gol.

Statsbygg har dessuten startet et eget prosjekt kalt Digibygg som skal prøve ut digitale løsninger i flere prosjekter.

Målet med digitaliseringen er å alltid ha oppdaterte tegninger, bedre kvalitet i byggeprosessen,  spare tid, spare penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeidet på byggeplass.