At det aldri har vært arrangementer ved Høgskolen i Østfold i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen skal være usagt, men det har i hvert fall ikke vært et lignende arrangement i regi av lærerutdanningen de siste årene.

– På sin plass

Det er nemlig lærerutdanningen og dekan Unni Hagen som har dratt i gang Kvinnedagen 2017-arrangementet i det flotte biblioteket på Remmen onsdag klokka 11.30.

Førstelektor i pedagogikk ved lærerutdanningen i Østfold Kristine Høeg Karlsen og Valbona Sabedi Wilhelmsen i økonomi og administrasjon har samarbeidet med biblioteket om arrangementet. De mener at den internasjonale kvinnedagen er viktig både i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv – og håper derfor at arrangementet blir en tradisjon også her.

– Det arrangeres kvinnedagen ved flere store studiesteder i Norge, forteller de to som mener det er på plass med en markering av den internasjonale kvinnedagen også på Remmen.

– I og med at vi er en utdanningsinstitusjon er det naturlig for oss å fokusere viktigheten av utdanning. Det er viktig for alle, ikke minst når det gjelder kvinnesak og likestilling, sier Kristine Høeg Karlsen.

Hun viser også til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i enkelte lærerinstitusjoner.

 

Foredrag fra flyktninghjelpen

Åshild Eliassen som er utdannet lærer, har i 20 år vært en del av Beredskapstyrken NORCAP (Norwegian Capacity).

Hun har også hatt et 20-talls FN-oppdrag i Afrika, Asia og Latin-Amerika, hvor hovedoppgaven har vært å få til undervisning for folk på flukt fra krig og konflikt og naturkatastrofer.

Eliassen fortalte om sitt virke – som er et eksempel på hva en kan bruke en lærerutdanning til – og sine opplevelser. Hun hadde en afrikansk kjole på seg, som hun har brukt i Kongo sammen med kvinner her som kjemper for rettigheter og reel makt og innflytelse.

Hun ga eksempler på hvordan marginaliserte og sårbare kvinner styrkes, beskyttes og bevisstgjøres om egne rettigheter gjennom alfabetisering og utdanning.

Utdanning kan frigjøre familier fra slavelignende kontrakter, forebygge at tenåringer blir mødre, prostituerte og rekruttert til væpnede grupper.

På programmet sto også en appell av Fereshteh Golpavar som er kurder og født i Iran. Hele familien flyktet til Halden fra Iran etter revolusjonen for 20 år siden. Dette ble fulgt opp med Anita Gundrosen: «Å være kvinne og være leder i dagens Norge» og Hege Marie Poulaki Mandt & Sanna Erika Forsström: «Kampen om flere kvinner i realfag».

Det var musikkinnslag blant annet fra lærerutdanningen. Hele arrangementet ble avrundet med «Gabriellas sang» med sang av Jenny Marie Norheim.

Kvinnedag på Fabian onsdag kveld

For den som ikke fikk med seg arrangementet på biblioteket i høyskolen, er det nye muligheter onsdag kveld.

Berg bygdekvinnelag, Halden sanitetsforening, kulturutvalget i Berg kirke, representant fra Metodistkirken, Halden Frivilligsentral og uavhengige inviterer til en kveld på Fabian med spennende foredrag fra Aina Kaupang, diktlesing av Lise Kolsrud og musikk fra Monne Stang Møller og Maria Mohn.

Tema for kvelden er vold mot kvinner. Arrangementet er gratis, men det er mulig å gi et bidrag til Krisesenteret.