Det er Svenska Dagbladet som skriver om de svenske sykepleierne på Kalnes, og de trekker blant annet frem bedre arbeidsvilkår og 30 prosent høyere lønn som hovedårsaken til den svenske «invasjonen».

Personell fra Hellas og Portugal

Avisen skriver at det i dag jobber 269 svensker ved sykehuset - som totalt har cirka 3.000 ansatte. De fleste svenskene jobber heltid på Kalnes, men noen er fortsatt ansatt i Västra Götaland men jobber ekstra på Kalnes.

– Vi er helt avhengige av svenskene. Dersom de forsvant, ville vi fått store problemer, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal til den SVD.

I artikkelen blir Hødal også sitert på at sykehuset har diskutert muligheten for å rekruttere arbeidskraft fra Hellas og Portugal.

– Det ble diskutert for en tid tilbake, men vi har ikke jobbet videre med dette. Vi har heller ingen planer om å gå aktivt ut for å rekruttere personell fra disse landene, sier kommunikasjonssjef Hødal til Fredriksstad Blad.

– Hvorfor ble Hellas og Portugal spesielt nevnt?

– Først og fremst på grunn av massearbeidsledigheten i disse to landene, sier han.

Bor i Strömstad - jobber på Kalnes

Svenska Dagbladet har intervjuet flere svenske ansatte ved sykehuset på Kalnes, blant andre Peter Racinger. Han jobber som lege på Kalnes, men bor med familien i Strömstad. Han peker på spesielt to forhold som gjør det attraktivt å jobbe i Norge.

– De korte beslutningsveiene - at vi på gulvet i all hovedsaklighet får bestemme hvordan vi skal organisere oss for å utføre jobben. Dessuten er det flere hender og føtter i det norske helsevesenet, og det skaper et godt arbeidsmiljø som gjør at man trives, sier Racinger til SVD.

Han fremhever også pasientflyten ved sykehuset.

– Når det gjelder kreftsyke pasienter, får det gå maksimum tre uker mellom diagnose og operasjon. Vi klarer 70 prosent av alle tilfellene, og det er et veldig bra resultat, sier han til den svenske avisen.

Søker etter leger i Norden

Svenske Peter Racinger har ingen forståelse for at de svenske myndighetene klager på at det blir personalmangel på de svenske sykehusene.

– Vil man ha økt personell i Sverige må man gjøre helsejobbene mer attraktive og lokke unge mennesker til yrket. At det blir vanskelig på sommeren, er derimot ubegripelig. Man kan planlegge for unngå det, sier han til SVD.

Og det er nettopp god planlegging som ligger til grunn for at svenskene er på plass i Østfold om sommeren. De har blitt rekruttert inn til sykehuset - men ikke som følge av aktiv markedsføring fra ledelsen ved Kalnes.

– Det er et betydelig antall svenske vikarer hos oss nå, som finner veien hit på egenhånd via tidsskrifter og stillingsannonser i Norge. Det er først og fremst leger med spesialistutdannelse vi rekrutterer aktivt fra de nordiske landene, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal til Fredriksstad Blad.