1 av 4 barn som går på norske skoler har astma, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

– Vi er svært urolige. Dette er et nasjonalt folkehelseproblem. Vi håper myndighetene nå intensiverer arbeidet med å forebygge og behandle denne sykdommen, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i NAAF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nasjonalt program

I anledning verdens astmadag denne uken kom det fram at hvert fjerde barn i skolepliktig alder i Norge har astma.

– Vi ønsker blant annet at myndighetene bevilger penger til et nasjonalt astma- og allergiprogram, forteller Bistrup, og bruker et tiårig forebyggings- og behandlingsprogram i Finland som eksempel. Det har vært en stor suksess.

– Et slikt fokus er samfunnsøkonomisk nødvendig og viktig for folkehelsen, mener hun.

Miljø og allergi

Med høysnue kommer ofte astma. Barn med allergi i 10-12-årsalderen dukker ofte opp med astma i 14-16-årsalderen, ifølge leder Sverre Steinsvåg i Astma- og Allergiforbundets legeråd.

– Astmaøkningen blant barn skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer som arv, allergi, miljø, kosthold og livsstil, understreker Anna Bistrup.

– Noe av årsaken kan også forklares med bedre diagnostikk, men det er likevel bred enighet om at astma har økt kraftig de siste årene, sier hun.

Astmaøkningen blant barn er et nasjonalt folkehelseproblem.

Anna Bistrup, Norges Astma- og Allergiforbund

Inneklima

Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av helsekomiteen på Stortinget, sier at regjeringen allerede har tatt tak i den hyppige forekomsten av astma blant barn.

– Vi jobber fram en slags arbeidsmiljølov for barn. Årsaken er det store antallet skoleelever som ikke får oppfylt kravene til et tilfredsstillende inneklima, sier Frp-politikeren til ANB.

Barnas rettigheter

Ifølge Kjos er regjeringen godt i gang med arbeidet med å gjennomgå og oppdatere lovverket i barnehager og skoler.

– Vi må få på plass et strengere regelverk som i større grad forsterker barnas rettigheter, mener helsepolitikeren.

– Foreldre bør også i større grad la barna gå til skolen i stedet for å bli kjørt. Samtidig må vi sørge for trafikksikre gang- og sykkelveier til og fra skolen, påpeker Kjos. (ANB)