Om fire år kan sykehusets utvidede akuttmottak stå klart

Sykehusdirektør Hege Gjessing håper på byggestart for utvidelse av akuttmottaket på Sykehuset Østfold i 2021 og ferdigstillelse to år senere. Men det betinger at Helse sør-øst gir en rask tommel opp for planene.