Fredrikstad kommune betaler millioner for at for friske pasienter skal bli liggende på sykehuset

Pasienter som egentlig er friske nok til å reise hjem fra Kalnes, blir liggende på sykehuset fordi kommunen ikke har plass til å ta dem imot. Også Halden kommune betaler sykehuset for å ha syke innbyggere liggende.