Annika, Francine og Monika lever med et evig jag etter ekstravakter:– Mobiltelefonen har blitt den nye lua i hånden

Alle tre jobber innen helsesektoren i Halden kommune. Annika er hjelpepleier, Francine er sykepleier og Monika er helsefagarbeider. Til sammen har de 162,1 prosent stilling.