Nå stenges denne veien fram til jul

STENGES: Harekasveien stenges igjen. Arkiv.

STENGES: Harekasveien stenges igjen. Arkiv. Foto:

Fra mandag morgen stenges Harekasveien for gjennomkjøring igjen.

DEL

Halden kommune melder at veien vil være stengt i ca. to måneder. Arbeidene forventes å vare fram til jul.

Ny vannledning

Denne høsten skal Halden kommune gjøre ferdig arbeidet med å legge ny vannledning. Prosjektet omfatter Harekasveien fra krysset ved Vesleveien til krysset ved Felttogsveien.

Arbeidene ble startet i slutten av mai i år. Etter at omtrent halvparten av jobben var gjort måtte arbeidet midlertidig stanses i sommer fordi Halden kommune måtte flytte egne mannskap fra Harekas-prosjektet til et anleggsarbeid i Dyrendalsveien etter at en ekstern entreprenør gikk konkurs.

Det er Halden kommunes egne anleggsarbeidere som skal gjøre ferdig jobben i Harekasveien.

Kjøring og parkering

Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig framkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. 

Fra mandag 22. oktober vil Harekasveien bli stengt mellom Batteriveien og Felttogsveien.

Det betyr at det ikke er gjennomkjøring i Harekasveien de neste to månedene. Beboere i området vil likevel ha tilgang til sine eiendommer. Anleggsarbeidet vil ikke påvirke parkering. Omkjøringer vil bli skiltet.

HER: Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider i løpet av prosjektet. Omtrent halvparten av dette er allerede gravd i løpet av prosjektets første fase.

HER: Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider i løpet av prosjektet. Omtrent halvparten av dette er allerede gravd i løpet av prosjektets første fase. Foto:

Dette gjøres

Halden kommune informerer at det samtidig som hovedledningene legges i gata må det legges stikkledninger fra gata og til de ulike eiendomsgrensene. For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. 

Mellom Vesleveien og Batteriveien er arbeidet under bakken ferdig. På den strekningen gjenstår i hovedsak arbeid med kantstein og fortau.

Mellom Batteriveien og Felttogsveien skal det graves så nye rør kan legges. Selve gravingen vil i hovedsak skje på fortau, men veien her må stenges fordi veibanen må brukes av anleggsmaskinene i tillegg til gående og syklende.

Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Gata og fortau skal settes tilbake i skikkelig stand etter at gravingen er fullført.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags