Gå til sidens hovedinnhold

«Har vært opptatt av Halden lenge»

Artikkelen er over 11 år gammel

- At sivilombudsmannen er opptatt av hva som skjer i Halden er ikke noe nytt. Det har han vært lenge. Dette er en gammel sak som går ti år tilbake i tid.

Det sier Ola Liland, tidligere helse- og sosialombud i Halden. Beskrivelsen av at folk ikke får svar på henvendelser og føler at de blir neglisjert er ikke noe nytt for ham.

- Den erfaringen gjorde jeg da jeg var ansatt som helse- og sosialombud fra 1998 til 2000, sier Liland til Halden Arbeiderblad etter å ha lest de mange avisinnleggene i debatten rundt Sivilombudsmannens brev til Halden kommune.

-At sivilombudsmannen har et kritisk blikk på Halden er slett ikke noe nytt. Det har han hatt over lang tid, sier Liland.

- Det var Arbeiderpartiet som satte meg inn som ombud, men da det ble et politisk skifte i Halden, ble denne ombudsstillingen budsjettert bort. For øvrig under sterke protester fra mange hold, sier han.

Siden 2004

Selv om Liland gikk av i 2000, var det enkelte saker han fortsatt engasjerte seg i.

- Det var i forbindelse med en meget stygg sak i 2004 der en etat i Halden direkte forsøkte seg på en bløff, at jeg rapporterte til Sivilombudsmannen. Jeg fikk da tilbakemelding om at han kom til å følge spesielt med på Halden kommune i framtida.

Liland er derfor ikke overrasket over det som nå skjer, men han er overrasket over at det gjøres partipolitikk ut av dette.

- Det har ikke noe med partipolitikk å gjøre i det hele tatt. Dette er en gammel kultur som har levd i mange år under skiftende politiske regimer i Halden. Her har alle partier et ansvar. Det er ikke et akutt problem som har oppstått nå, sier han.

I alles interesse

Dette er noe samtlige partier bør være positive til at man går inn i og får ryddet opp i, sier han.

- Så du er enig i at det bør iverksettes en gransking av kommunen?

- Jeg er enig i at man må gå inn i og undersøke de forholdene som nå er trukket fram, men jeg er betenkt over at det blir tatt i bruk begreper som gransking og korrupsjon. Det gir assosiasjoner til noe helt annet enn det denne saken dreier seg om. Da er det lett at folk går i skyttergravene, mener Liland.

Han understreker at det er svært alvorlig når folks henvendelser ikke blir tatt på alvor.

- Det er overgrep mot enkeltpersoner, og fratar dem den retten de har til å få sine saker belyst på et individuelt grunnlag, sier han.

Advart

Før han tiltrådte i 1998 fikk Liland en del advarsler om at han kom til å få problemer med sosialkontoret.

- Men det viste seg at det var de som hadde orden i sakene sine, sier han. Visst kunne vi være uenige om enkeltsaker, men når jeg henvendte meg om en konkret sak, så fikk jeg snakke med en saksbehandler som kjente til saken og de henvendelser som var gjort.

- Verre var det i enkelte andre etater, der henvendelser ikke ble besvart. De ble rett og slett ble borte og ingen kjente til dem. Det er jo svært alvorlig, sier Liland.

Fikk hjelp

Han hadde i sin funksjonstid mellom 60 og 70 saker han engasjerte seg i.

- Jeg ser at i dag er det ressurspersoner som reagerer, men de sakene jeg hadde dreide seg ofte om personer som av forskjellige årsaker ikke hadde fått lagt fram sin sak på en god nok måte. Når de fikk hjelp til å presentere saken fra sitt ståsted, så var det i mange tilfeller tilstrekkelig til at kommunen gjorde en ny vurdering uten stivbeint byråkrati, og uten at det burde kobles inn advokater, sier han.

Liland sier at ordfører Dahl hadde et bra utspill da han tiltrådte. At alle skulle få svar på sine henvendelser innen en kort tidsfrist.

- Men det har ikke blitt fulgt opp i byråkratiet, sier Liland.

Still spørsmål

Han råder politikerne til å ta opp dette problemet og stille de nødvendige kritiske spørsmålene om hvorfor folk føler at de ikke blir tatt på alvor.

- Politikerne må spørre seg om hvorfor ordførerens gode målsetting ikke er blitt etterfulgt. Er det mangel på folk, er det mangel på kompetanse, er det mangel på utstyr, eller har det med holdninger å gjøre? Når politikerne omorganiserer bør de også spørre seg om de som flyttes til andre posisjoner har den kompetansen som skal til, og om de gis den nødvendige tid til opplæring for å fylle den nye plassen.

- Jeg håper at kommunestyret kan behandle denne saken med lave skuldre, uten jakt på syndebukker, sier Ola Liland.