Har startet en lokal rovdyrgruppe

Her er den lokale rovdyrgruppa

Her er den lokale rovdyrgruppa Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har etablert eget lokallag i Østfold.

DEL

– Dette er på høy tid, sier nyvalgt leder Jon Stabekk i FNR Østfold.

(FNR) har over åtte tusen medlemmer over hele Norge.

Uakseptabelt høy

I styret har han med seg Kai Nikolaisen, Morten Buer, Alexander Langhei, Ellen Labori, Marthe Lie og Roy Yven.

– Med sin nærhet til Sverige og som en del av kjerneområdet for ulv, er belastningen for enkelte kommuner i Østfold uakseptabelt høy, sier sekretær Marthe Lie.

Ikke ynglende ulv

– Det er fire ulverevir inntil Halden og Aremark. Hva er akseptabel belastning?

– Lokallaget ønsker ikke ynglende ulv i Halden og Aremark, og FNRs utgangspunkt er nei til en fast ulvestamme i Norge. Dagens situasjon er et resultat av en mangeårig politisk prosess bestående av vikarierende argumenter og beslutninger tatt på sviktende grunnlag, uten tilstrekkelig lydhørhet overfor konsekvensene for berørte parter. Samtidig er vi pragmatiske, og med utgangspunkt i den situasjonen vi har, så mener vi at prinsippet om byrdefordeling er helt sentralt. Dette innebærer at sonefordelingen med ulv bare øst for Glomma må opphøre, og man må vurdere belastningsreduserende tiltak som for eksempel rullering av revir, svarer Marthe Lie.

Les mer i lørdagens HA

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags