Tidligere driftsselskap av Kongens brygge konkurs

Styret i selskapet Hannestadgården Halden AS, som fram til 31. desember 2018 drev Kongens brygge, har begjært oppbud.