Fridtjof Dahlen (SV): – Rockekonsert er ingen kommunal oppgave

Fridtjof Dahlen (SV) er kritisk til at Halden kommune har tatt på seg oppgaven som arrangør av rockekonsert.