– Det var en glad gjeng fra Halden som mottok prisen av Dataforeningen, med tunge støttespillere som Telenor og Microsoft med, melder ordfører Thor Edquist kort tid etter utdelingen og fortsetter: – Nå er Halden virkelig på kartet i Norge når det gjelder Innovasjon i Norge. «Virtuell korttidsavdeling» slo knockout-out på hele Norge i konkurransen.

50 prosjekter

50 prosjekter var plukket ut. Haldenserne satt i salen da lista på 10 utvalgte prosjekter ble presentert. Halden var med. Og gikk til topps. To Oslo-prosjekter og Halden sitt sto igjen i finalen.

Kommunalsjef Veronica Aam dro også til hovedstaden for å være med på arrangementet.  Veronica Aam var den som holdt innlegget på vegne av Halden kommune og var den som offisielt mottok prisen.

Til Halden Arbeiderblad sier hun at det er veldig gøy å vinne. Hun turde ikke håpe noe på forhånd, men ble veldig glad da hun forsto at «Virtuell korttidsavdeling» stakk av med seieren.

Premien består av en pokal, et diplom og anerkjennelse.

Flere skal med

Østfold fylkeskommune bevilget en million kroner gjennom det regionale partnerskapsfondet til Den virtuelle korttidsavdelingen i Halden. Halden kommune samarbeider blant annet med med NCE på Remmen for å se hvordan man kan bruke velferdsteknologi i praksis ved en helseavdeling. Løsningen ble laget i samarbeid med eSmart Systems på Remmen, som er en del av NCE-klyngen.

I prøveprosjektet har 10 brukere deltatt.

– Vi skal utvide antall plasser fra 10 til 20. Vi skal eskalere gradvis opp. Vi går i gang med fase to, en avdeling hvor vi ser for oss kronikergrupper, sier Veronica Aam og snakker om å gi denne gruppa tilbudet gjennom en digital pakke som kan gi dem en bedre hverdag.

– Søknaden om tilskudd fra fylkesmannen går ut denne uka, sier kommunalsjefen.

Man ser for seg også et samarbeid med Sarpsborg- og Fredrikstad kommuner. Det handler om å lære av hverandre.

Bakgrunn

Det er faggruppa Smartebyer i Den norske Dataforening som står bak prisen. Faggruppa er opprettet for å dele og øke kompetansen innenfor økosystemene som teknologier for smarte byer utgjør.

I invitasjonen til nominering skrev faggruppa at kandidatene «kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester».

Virtuell korttidsavdeling

Virtuell korttidsavdeling ble satt i drift i 2017. Tjenesten ble designet helt fra bunnen av og involverte hjemmesykepleien og legevakta, og hvor kommunikasjonen mellom pasient, legevakt og hjemmesykepleien skulle være digital og sømløs.

Ved å ta i bruk enkle kommunikasjonsløsninger som digitale trygghetsalarmer kombinert med nettbrett kan hjemmeboende pasienter kommunisere med Halden kommunes responssenter. Trygghetsalarmene har innebygget GPS, slik at ansatte på responssenteret kan se i en kartløsning hvilken posisjon den ansatte har dersom alarmen utløses. Pasient og sykepleier ved responssenteret kan også kommunisere gjennom videoløsning via nettbrettet.