Gå til sidens hovedinnhold

Torget - for folk

Artikkelen er over 2 år gammel

 Rødt Halden mener det er en for snever diskusjon å bare tenke på Torget som parkeringsplass eller ikke.

Innsendt

Det er behov for en taxiholdeplass i sentrum og en bedre sentral for kollektivtransporten. Det kan løses ved å slå dem sammen og legge sentralen tett innpå jernbanestasjonen.

Denne utfordringen må løses, og får betydning for biltrafikken på Torget. Bedring av kollektivtransporten i Halden må også bli med i diskusjonen. Et godt utbygd tilbud vil redusere behovet for biler og parkering inne på Torget.

Det foregår daglig tungtransport til Sauøya gjennom Tollbugata. Hvordan skal vi frigjøre områder rundt Torget for denne transporten slik at vi kan øke tilgjengelighet og trivsel for andre aktiviteter?

Den gamle debatten om levering av papir til Sauøya via et jernbanespor bør tas fram igjen når vi skal skape et levende torg.

Debatten har i liten grad sett på hvilke andre parkeringsmuligheter finnes i nærheten av Torget.

Områder langs jernbanen, utover mot havnekontoret og langs Tista mellom bruene kan utnyttes bedre. De ligger i umiddelbar avstand fra Torget. Leserbrevet til Tom Skjeklesæter illustrerer dette godt.

Rødt Halden ser det som en mulig løsning å ha en form for enveiskjøring i en gate tvers over på sørsiden.Torget vil dermed kunne bli todelt. En del vil kunne reguleres til korttidsparkering for å imøtekomme handelsnæringen.

Resten av Torget blir frigjort. Det vil redusere trafikk og trafikkstøy til glede for folk flest og skape grunnlag for nye aktiviteter, og hva områdene kan brukes til får bli en fortsatt diskusjon mellom folk i ulike miljøer i byen.

Kommentarer til denne saken