Det dreier seg om Babylons Pizza i Tistedal. Da Mattilsynets kontrollører var innom stedet den 12. januar i år, endte besøket med en strekmunn.

Årsaken var mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.

Ved Babylons Pizza AS kastet de seg raskt rundt og rettet opp manglene. Og da Mattilsynet kom på ny kontroll 20. januar, var alt i sin skjønneste orden og smilefjeset kom på plass.

Mattilsynet er stadig i Halden var å kontrollere spisesteder. Viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold blir vurdert under kontrollene.