Gå til sidens hovedinnhold

Sist den nye kommunalsjefen jobbet i Halden, var det på MAD

Artikkelen er over 5 år gammel

Else-Grethe Mathisen har fått jobben som kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur etter Jane Short Aurlien. Det var 16 søkere til stillingen.

Halden kommune melder på sine hjemmesider at hun starter i sin nye jobb i begynnelsen av januar 2016. Hun har faktisk jobbet i Halden tidligere. Den gangen på ungdomsklubben MAD. Det er 32 år siden, og nå er hun klar for en retur til yrkeslivet i festningsbyen.

Sarpsborg

Else-Grethe Mathisen har erfaring fra barnehage, spesialskole, HVPU, barnehjem, kommunal barneverntjeneste, undervisning på høyskolen og arbeid med plan, strategi og utvikling innenfor oppvekst.

Hun har også vært innom kulturfeltet ved at hun har arbeidet både som klubbleder i fritidsklubb i Oslo og i Sarpsborg, etter at hun hadde sin første praksis på Halden kulturkontor i 1983. Det ble tre måneder på fritidsklubbene Mad og Nordheim i Halden dengang.

Ydmyk

Den nye kommunalsjefen har vært barnevernleder i Fredrikstad, kommunedel Onsøy og Sarpsborg i flere år. De siste seks årene har hun vært leder for en utviklingsenhet innenfor oppvekst og stedfortreder for kommunesjef oppvekst i Sarpsborg. Opplæringsloven og barnehageloven har i denne perioden hatt stort fokus.

- Oppgavene og ansvarsområdet her ligner mye på kommuneområdet jeg nå skal få ansvaret for i Halden, og dette er oppgaver jeg synes er særdeles spennende og utfordrende. Det er interessant å arbeide nært med politikerne, være i dialog med brukere og bidra til å tenke langsiktig og strategisk for at barn og unge skal mestre en ukjent fremtid. Dette engasjerer meg, sier Mathisen til Halden kommune.

Hun er ydmyk overfor oppgavene som venter.

Muligheter

- Jeg er opptatt av muligheter fremfor begrensninger og ser fort ulike alternativer. Som leder er jeg opptatt av å bli kjent med den enkeltes kompetanse og å bruke dette hensiktsmessig i arbeidet slik at vi sammen kan ta et helhetlig ansvar for de ulike oppgavene. Jeg er opptatt av å ha en åpen og direkte kommunikasjon, opptatt av å sikre involvering/medvirkning og ikke minst er jeg opptatt av å gi ansvar/myndighet til den enkelte, sier hun.I tillegg til godt og stabilt humør er opplevelse av tilhørighet, gjensidig respekt og å spille på lag viktig for å skape god arbeidshverdag, sier hun.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med Halden som kommune, bli kjent med mine medspillere, både blant ansatte, politikere og innbyggerne slik at vi sammen kan bidra til en fortsatt god utvikling. Henry Ford sa en gang; « å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er framgang og å arbeide sammen er suksess».

-
Dette har jeg tro på, en leder kan aldri skape en endring eller utvikling alene, for å lykkes må vi jobbe i team, avslutter Else-Grethe Mathisen.

Kommentarer til denne saken