Ble ikke varslet om norosmitte: – Måtte stenge for inntak av nye pasienter

Av

To pasienter med norovirus ble sendt fra sykehuset på Kalnes til intermediær avdeling på helsehuset i Halden. Det resulterte i at ansatte og andre pasienter ble smittet. Og at avdelingen ble stengt for inntak av nye pasienter.