Forslaget om å stenge for fiske: – Sportsfiskerne er ingen trussel!

Bjarne Granli, leder i Arbeidernes Jeger og Fiskerforening Halden, mener skarven er en større trussel mot kysttorsken enn sportsfiskerne.