– Vi skrur av strømmen og lyset og omregulerer hele bygningen om det ikke blir noen framdrift snart, sier Dan Levi Berg som representerer eierne av Samfundet.

Han var på plass da Fortidsminneforeningen Halden og Foreningen Haldens Minder inviterte  til «Suhrke på Samfundet» torsdag kveld.

Kommunen tok kontakt

Vestengveien eiendom kjøpte Samfundet for halvannet år siden med ønske om å bygge leiligheter i det gamle bygget. De nye eierne var da ikke klar over haldensernes sterke forhold til bygget og ønsket om å beholde det som en kulturinstitusjon.

Så da ordfører Thor Edquist tok kontakt med eierne for et år siden, med ønske om en samarbeidsavtale eller et eventuelt bytte i annen kommunal eiendom, var ikke de nye eierne uvillige.

– Vi driver med eiendomsutvikling for salg og utleie. Det spiller ingen rolle for oss hvor vi bygger leiligheter. Grunnen til at vi gikk i en dialog var at vi fikk en henvendelse fra kommunen. Etter at vi kjøpte bygget ble vi klar over hva bygget betyr for den gjengse borger i Halden. Mange vi har snakket med ønsker å ha dette som et kulturbygg - som et alternativ til kultursalen.

Er utålmodige

Nå begynner Dan Levi Berg å bli utålmodig og forventer en snarlig enighet med Halden kommune om hva bygget skal brukes til i framtiden.

– Nå har det gått et år siden kommunen kontaktet oss. Vi kan ikke bli sittende med dette bygget og betale fyring og oppvarming. Det er relativt kostbart å holde det varmt her, og nå går vi inn i den andre vinteren som eiere, sier han.

Onsdag i neste uke skal representanter fra Vestengveien eiendom og Halden kommune møtes og snakke om framtiden til Samfundet. Etter dette møtet håper Dan Levi Berg at det vil foreligge klare svar om Samfundets framtid.

Flere skal bo i sentrum

Samfundet, byggets historie og ikke minst framtidig bruk engasjerer haldenserne. Fortidsminneforeningen Halden og Fo

reningen Haldens Minder arrangement torsdag kveld samlet 80-90 mennesker.

Interessen for gamle arkitekter og bygninger i Halden lokket Frank Tore Olsen til Samfundet. Han synes det var interessant å høre Jens Bakke, Lars Knobel Thowsen og Svein Norheim fra Fortidsminneforeningen. De snakket om Wilhelm Suhrke og mange av de sentrale bygningene i Halden som ble oppført med Suhrke som arkitekt. Arbeidersamfundet var en av disse.

Som så mange haldensere og aremarkinger har også Frank Tore Olsen minner fra Samfundet - spesielt fra Studentkroa i kjelleren.

– Hva tenker du om Samfundets framtid?

– Nå er det vel den veien det går, at det skal bo flere mennesker i byen. Det er tidens gang. I Halden har vi allerede Konservativen, det gamle teateret og kultursalen - kanskje er det ikke rom for flere nå, svarer han.

– Salen må få bestå

Gjermund Wibe er arkitekt og generelt opptatt av hva som skjer med bygningene i Halden sentrum. Han håper Samfundet får bestå som kulturinstitusjon.

– Her kan det gjerne være konserter og kulturliv. Det kan godt være leiligheter i den øvre delen av bygget, men salen må bli bevart, sier han.