Foreslår å endre helt på hvordan haldensere kan søke på videregående skoler

Går høringsforslaget gjennom blir det fritt skolevalg i hele Viken.